Проф. Божинова: Ще успеят висшите училища, които привличат чуждестранни студенти

#
19 Jan 2021 427

- Професор Божинова, да започнем разговора с един проблем от последните седмици – готвената продажба на терена на Старата болница. Защо се стигна до напрежението между Академията и търговците и можеше ли то да се избегне?

- Още на 6 април приехме програма за оптимизация на Стопанска академия, която внесохме за одобрение в Министерството на образованието и науката, където бе одобрена. Оттам бе внесена по процедура в Министерски съвет на Република България за утвърждаване, с нашата обосновка на програмата и разчетите, с цел да получим жизненоважното за нас целево финансиране. В противен случай Стопанска академия, ако не бе одобрена тази програма и ние не си изпълняваме мерките, в днешен ден едва ли бихме разговаряли в рамките на Академията като институция на територията на град Свищов. Нещо, което е недопустимо в името на Дарителя. 85 години празнуваме тази година, вече влязохме в юбилейната година и естествено за всички над 145 хиляди възпитаници. Естествено такъв вариант би бил изключителено негативен и за града резултат. За мен и за всички, смятам че Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ е емблемата на града.

Но на въпроса Ви – една от мерките, а в една оздравителна или оптимизационна програма мерките са непопулярни, в такава програма няма как да има цветя и рози. И ние ги реализирахме – най-вече по отношение на персонала, неакадемичния състав. Защо се стигна до там – през последните пет години от 2015 до 2020 година петкратно намаление на държавния план-прием на студенти в Академията. Тук ще подчертая, че от 2017 година това се дължи и на предприетата от страна на държавата политика към намаляване на студентите в направленията – икономика и администрация и управление. Обективно се получи, че най-засегнатото Висше училище се оказа Стопанска академия, защото ние имаме само тези две професионални направления акредитирани и сме специализирани в тези две области на висшето образование. Няма как ние при петкратно намаление на обема на дейността да останем със същия персонал. Естествено най-неприятното е да съкращаваш хора – това са живи хора, съдби, но неминуемо беше да се случи да изпълним и да оптимизираме тези разходи за персонал. И наистина от стартиране на програмата до края на 2020 година персонала на Стопанска академия е намалял с 67 човека – от 387 на 320 към днешна дата. Предстоят още оптимизации като в тази насока вече се изчерпват действията. Наред с това оптимизираме и други разходи – една от мерките беше оптимизация на сградния фонд и имотите на Академията. Факт е, че когато Висшето училище имаше много студенти всички тези недвижими имоти бяха заети с дейност – с обслужване на студенти, обучение, местоживеене. Тогава този сграден фонд е бил в полза на Академията. Последните, бих казала повече от пет години, се видя, че не може да се уплътняват, а последните пет години с драстичното намаляване на студентите се видя, че са в тежест. Няма кой да оспори това и ние като управленци, като мислещи за Академията и редуциране на разходите трябва да се освободим, да прехвърлим тези имоти, част от тях разбира се. В тази насока е именно решението на Академичния съвет за този голям парцел, защото той не може да се ползва по предназначението, за което ни е предоставен някога. Освен това той е и опасен – ние като ръководство и лично аз, не искам да нося отговорност, ако нещо стане на тази площадка и аз да нося пряка, лична дори отговорност! Естествено е като икономисти да мислим как да имаме полза от този имот на предоставянето му на други. Фактически имотът си е публична държавна собственост, даден ни е от министерството и ние го връщаме на Министерството на образованието и науката с решение на Академичния съвет, абсолютно законно решение и единодушно взето. С идеята, защото нито ние, нито Общината може да го продава този имот, защото е публична държавна собственост. Просто сме си изразили нашето желание, ако се продаде ние да бъдем възмездени с целево финансиране за друга дейност. По принцип сме поставяли въпроса за подобряване на Спортния комплекс, защото и там има нужда от ремонти. Виждате правим различни съвместни дейности с ОФК Академик, с Общината за да може да се модернизира и раздвижи тази база, но ни трябва и доста сериозен финансов ресурс – и за трибуната, и за закритата зала, да не говорим за плувния басейн. Няма как сами да се справим и ще търсим публично-частни партньорства и откликване от страна на Общината и на бизнеса, както виждаме в лицето на господин Христо Цветанов.

Относно наемателите – те са с различен период на наемане и естествено няма как да не се стигне до накърняване на интереси на друга страна. Към момента имаме десет малки наематели – всички те са наели терени и има трима, които са наели помещения. Какво се оказа – след като изпратихме нашето решение в МОН, изискаха от нас редица документи във връзка с освобождаването на Академията като собственик на този имот. Ето това е от областния управител – от МОН е препратено в регионалното министерство и оттам е препратено на областния управител. От нас се изисква да бъде съставен нов акт за публично-държавна собственост. Новият акт ще бъде предоставен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с изисканата документация за ново разглеждане и процедиране напред на преписката. Категорично – при нас няма нищо незаконно, търговците, които се помещават там, наемателите всъщност те имат, имаха договор за наем, реално вече нямат и такъв договор, защото изтече двумесечното предизвестие до 15 януари, сега имат срок до 30 януари, още сме им отсрочили да започнат да преместват, защото там имат право да поставят само преместваеми обекти. Какво се оказа – когато нашите юристи започнаха да работят по новия нотариален акт, затова и се забави, всичките без две – три от тези помещения, са незаконни. Няма никакви документи в Общината за преместваеми обекти. Това трябва да бъде изчистено за да бъде съставен нов нотариален акт и да бъде предоставен на областния управител.

Това, което улавяме – не се държат като наематели, а сякаш са собственици, сякаш Академията е длъжна да ги остави, да им предостави някакви други условия и т.н. Мога да представя и справка за наемите, които заплащат – общо-взето символични като имаме предвид другите наеми в града. Един от тези десет има само наем от 220 лева, пет са под сто лева, един 125 лева, 135 лева, 125 лева.

- В заключение по сагата със Старата болница – на Вас известно ли е да има проявен икономически интерес към този терен?

- И да има такъв интерес няма как да бъде изявен пред нас, защото ние не можем да продаваме имота. Ние по-скоро се надяваме да има, без значение какъв е инвеститора, надяваме се да има продажба и целево финансиране за Академията.

- От май 2020 Академията изпълнява оздравителна програма – какви са резултатите освен това, което вече казахте?

- Ние бяхме реално на минус 2 624 000 лева, когато постъпих като ректор и естествено трябва да се компенсират тези липси на финансов ресурс. Всъщност по разчетите на оздравителната ни програма за тази година, целта ни беше със средствата, които получим, а именно 1 999 000 лева. Министерството искаше да изпълним мерки по оздравителната програма, т.е. да си икономисаме ние в резултат на мерките тези 625 хиляди лева. Ние това го постигнахме, след положените всички усилия от май до края на 2020 година и завършваме календарната година не само на нула, а дори и с минимален преходен остатък. Благодарение, пак казвам, на мерките, които изпълняваме и на все пак на отговорното отношение на научно-преподавателския състав и на администрацията. Защото знаете – шест, осем, аз лично десет месеца, от ръководния персонал и дори до ръководител катедра бяхме на един лев заплащане за длъжността – по собствено волеизявление. Мислим отговорно, защото трябва да дадем и ние пример след като предприемаме такива мерки за редукция на персонала. Освен това и по отношение на разходите за издръжка са намалели – особено за командировки и по всички пера имаме и се стремим към оптимизация на разходите.

- Отказвате се от терена на Старата болница, има ли и други имоти, които са в тежест на Академията и ще върнете на държавата?

- Вторият, който сме определили е сграда с двор, която се помещава от 20-на години от Академично издателство „Ценов“. Подготвяме ремонт на помещение под 1 блок за да бъде в близост до Академията и освен това да се използва общо отопление, отделно плащаме данък сгради, такса смет само за блока. Този имот – сградата, двора и отопление отделно ни е в тежест. Ще го върнем на държавата и тя ще се разпорежда с него, ако иска Общината да го взема, ние нямаме възможност да го поддържаме. Те са ни дадени за управление по определено предназначение.

- Последен въпрос за имотите на Академията – мисли ли се за плувния басейн в посока на публично-частно партньорство да се ремонтира, обнови и ползва отново?

- Именно това са ни и другите мерки – един вид за увеличаване на приходите. Това отново води до стабилизиране, защото сега е губещо. Въпреки всичко ние сме платили таксата на корпус „Юг“ за удостоверение, т.е. продължава да действа – реално не е заличен като място за настаняване. С идеята да бъде готов за съвместно публично-частно партньорство, предоставяне под наем, а също настояваме и сме го предложили като обект да бъде включен в Плана за интегрирано развитие на общината, който сега се изготвя за следващия период. Там не можем сами – или съвместно с Общината да бъде подпомогната дейността на целия комплекс и на хотелската част. Или да търсим някои други крупни заинтересовани фирми или лица, които искат да стопанисват обекта, пак в полза на гражданите. Това, което направихме с консорциум „Академика Спорт“ господин Христо Цветанов и господин Борислав Костадинов. Ние реално безвъзмездно сме предоставили игрището, те го реновираха и имаме условия нашите студенти до 14 часа провеждат занятия. След това го ползва ОФК Академик, който може да го предоставя и на граждани. Искам да подчертая, каквото можем го правим финансово за целия местен бизнес. От 2013 година досега ежегодно над 100 свищовски фирми получават като работодатели на практиканти сериозни парични средства по проект „Студентски практики“. Стотици хиляди левове, реално от Академията са получили над сто свищовски фирми – дребни, средни и т.н., дори само една от фирмите е получила над 25 хиляди лева. Ние сме се обърнали към нашите, свищовски фирми – по проекта никъде не сме задължени да търсим само местни фирми, да сключваме договори с тях като работодатели, защото студентите са ни от цяла България. Студентите могат да практикуват и във фирми в други градове, но искаме каквото можем да предоставим да е за местни фирми. Не искам да бъдем обвинявани, че не мислим за местните фирми и местния бизнес. Естествено е, ако те са добре всички ще са добре. На всички трябва да е ясно на всички, че имаме нова генерация на студенти. Те не искат да дойдат тук само да живеят на общежитие, да правят купони и да ходят на занятия. Те искат да съчетават учене и работа. Възможности за работа – това куца в Свищов и отблъсва студентите да имат интерес към редовната форма на обучение. Няма какво да се залъгваме – фактически градът отблъсква студентите да пребивават в редовна форма на обучение.

- Да, освен магазинери и сервитьори студентите не могат да си намерят друга работа, обмисляте ли, реалистично ли е, Академията да е работодател на тези студенти, които са тук?

- Да, имаме предвид това и е залегнало. Нямаше време това да го предприемем във връзка с пандемията. Вече студентите не са присъстващи, а вече дистанционно се обучават и провеждаме и онлайн и лекциите. Но е записано и сме набелязали определени звена. Дори имаме доброволец в офис „Студентска политика“ и сега по време на пандемията. Също за Академичния компютърен център наблюдаваме студенти от специалност Бизнес информатика, за библиотека и някои други. Естествено няма как навсякъде, не са подходящи всички работни места. Пак са малко, не са толкова много местата.

- Може ли тогава да се каже, че най-лошото за Академията приключи и оттук тръгвате нагоре?

- Да, категорично! Трудната година за Академията приключи и се надяваме следващите да бъдат все по-добри. Освен това последната кандидат-студентска кампания макар и в условията на пандемия беше по-успешна от предходната. Имаме увеличение и при магистрите и при бакалаврите за обучение, а също и при докторантите. Наблюдава се особено последната година се забелязва интерес от доста чуждестранни докторанти, които са платено обучение и ще работим в бъдеще в тази посока, защото виждаме каква е ситуацията на българския образователен пазар. Ще успеят тези висши училища, които се позиционират добре на международния пазар за привличане на чуждестранни студенти. Било от района на Западните Балкани, било на бесарабски българи и други.

- Предстои ли съкращение на персонал – служители и преподаватели през настоящата година? Ако да – на база на какви критерии ще става това? Какви други мерки предвиждате за стабилизиране финансовото състояние на Академията?

- Всъщност мерките си продължават, защото програмата за оптимизация е до 2022 година. Ние не можем да се отпуснем, за да не стигнем отново до минус. Основната оптимизация на персонала е приключила. Специално за преподавателския състав - нямаме над 65-годишна възраст. Щом настъпи пенсионна възраст за хабилитираните, която е 65 години за доценти и професори, те излизат в пенсия. Така че този проблем, който го има в други висши учебни заведения за работещи преподаватели над 65-годишна възраст, което е препоръка и на министерството за редуциране на тези преподаватели, при нас отдавна не е проблем. По-скоро трябва да провеждаме много внимателна политика по отношението на привличането на нови асистенти. Просто нямаме нямаме възможност по норматива– преподавателската заетост трябва да бъде увеличен с писмо от министерството, по споразумение с ректорите на висшите училища и Министерството на финансите във връзка с увеличаване на заплатите от тази година на асистентите и следващите в йерархията академични длъжности. И наистина това го направихме – от първи януари са увеличени при нас заплатите на асистенти, главни асистенти, доценти, на преподаватели, старши преподаватели и разбира се минималните заплати на персонала от неакадемичния състав. И тук трябва да мислим за икономия на средства. От другите ни разходи да икономисваме, от които пера е позволено, защото тази компенсация, която ни увеличиха за увеличение на преподавателските заплати не е в пълен размер. Неминуемо е, който се пенсионира на неговото място не се назначава нов човек. Изключително, внимателно и обстойно по отношение на наемане на нови преподаватели – почти изключено. И може би, както и предходната година една от мерките беше мораториум върху конкурсите за академични длъжности. На последния Академичен съвет, когато обсъждахме новите нива на заплати, имаше предложение и вероятно ще удължим мораториума за конкурсите за академични длъжности.

- Висшето училище влезе в юбилейна година, но през последните години името му пострада в резултат на скандали. Как ще се върне доверието в Академията?

- Последната година на база кандидат-студентския прием сме давани навсякъде за пример по отношение на политиката, която провеждаме. Мисля, че се отърсваме от такива публични скандали по отношение на преподаватели от Академията и ръководни кадри. Това се постига и с активна работа с медиите. Виждате колко награди получаваме, те са на национално ниво, по отношение на международните проекти по програма Еразъм. Сега разработваме и други проекти. Няма как сами да постигнем всичко това. Нас ни приемат наравно – ето три клъстера създаваме с водещите - УНСС и Икономически университет – Варна. Двата вече са създадени и предстои третия – най-важния за нас, вероятно през март месец ще го създадем. Лично от министъра, в политиката за управление на всяко висше държавно училище сме определяни, че сме водещи в България в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол и този клъстер, който предстои да създадем ние ще бъдем водещите в него.

Освен това имаме подготовка с Висшето училище по телекомуникации и пощи, защото се търсят специалисти с интегрирани умения. Вече трябва да съчетаваме магистърска програма с курсове от две професионални направления. Например икономика и инженерство, икономика и медицинските науки, или военните, или спортните. И така ние сключихме договор с Висшето училище по телекомуникации и пощи – София за създаване на магистърска програма Дигитална икономика. Те имат инженерство и дигитализация, а ние имаме икономиката, която те нямат. В момента се подготвя документацията за тази програма. Имаме и записани други мерки в мандатната програма – с Медицинския университет в Плевен в областта на здравния мениджмънт, с лечебни заведения имаме сключени договори – с университетската болница в Русе, подготвяме техни специализанти. Според мен пътя на успеха е в интегриране, споделяне на ресурси и създаване на мрежи и национални и международни в европейското образователно пространство.

Имаме и договор с ПДТГ „Димитър Хадживасилев“. След промените в Закона за висшето образование всяко висше училище в зависимост от обучавания брой студенти може да сключи един, два или три договора с избрани, тип асоциирани училища. Ние имаме право с едно такова училище – избрахме естествено и логично Търговската гимназия в Свищов. Въпреки че, имахме проявен интерес от сродни гимназии от близки градове, но ние избрахме нашата Държавна търговска гимназия. Доста ще интегрираме дейността си – наши преподаватели ще провеждат определени занятия там, ще включваме ученици от ДТГ в нашите студентски мероприятия. Ще обсъждаме и участваме съвместно по определен набор дисциплини, специално в 11 и 12 клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ по специалности, които имаме и в Академията и гимназията. С цел признаването, трансферирането на придобитите кредити и признаването на тези предмети като изпити, проведени в Стопанска академия.

- В тази връзка възможно ли е увеличение на професионалните направления, по които Академията обучава студенти – икономика и управление?

- В момента има мораториум от министерството за откриването на нови професионални направления. Имаме предвид за две други – направихме опит предходния мандат да акредитираме отделно направление Информатика. И другото направление, което опитахме Туризъм, но ние имаме Икономика на туризма.

- Какви идеи има академичното ръководство за увеличаване броя на студентите в редовна форма на обучение, защото освен Академията, от тях голяма полза има и града?

- Правим всичко възможно. Решихме и предоставихме безплатно общежитие на първокурсниците въпреки влошеното финансово състояние. Реално те не са безплатни, нашата фондация „Ценов“ поема таксите. Намалихме ги драстично от 65 на 25 лева от тази година. Притока на редовни студенти, според мен, ще бъде ако чуждестранни студенти, изберат да пребивават тук.

- В момента върви процедурата по утвърждаване на приема за следващата учебна година, какви са Вашите очаквания?

- Не са очаквания, а министърът е заявил за направление икономика държавен прием като миналата година. Тогава имаше 3200 броя в цялата страна за бакалаври държавна поръчка по икономика. От тях 467 са за Стопанска академия, на трето място след УНСС и ИУ-Варна, другите са под сто в девет висши училища. Все пак си изпълнява политиката министерството, защото преди икономика имаше в 16-17 висши училища, частните останаха. Имаме обещание, че няма да са по-малко от миналата година нашите бройки, защото имаме повишение на оценката за качество, което влияе на субсидията ни. Средствата идват – колкото ни е от държавния бюджет субсидията, толкова са и собствените ни средства, т.е. от платеното обучение. Хората предпочитат дистанционна форма, особено за магистърските програми. Доста видим интерес има и към дистанционната форма на бакалавърско обучение, която втора година реализираме. Пилотната година мина успешно, миналата есен имаме още по-голям брой желаещи студенти. Имаме от тях и доста в чужбина, които живеят и работят там.

Трябва да заздравим, да задълбочим контактите си с бизнеса, както по примера на катедра Застраховане и социално дело от пет година има програма Булстрад Академия. Това е наш стратегически партньор. Дори поканих и той прие, главния изпълнителен директор на компанията е наш член на Съвета на настоятелите на Стопанска академия. Тук на целия им персонал от цялата страна се провеждат периодически обучения за повишаване на квалификацията, за опресняване на знания, мастър класове. Това трябва да го направим и с други институции, а също и с публичната администрация, тук имаме такава специалност. В тази насока за добиване на още собствени приходи има какво да се работи.

- Какво предстои по повод юбилея на Академията?

- Един път се става на 85 години. До края на януари е срока от катедрите да подадат информация какви събития предвиждат, които да бъдат по повод юбилея. Това ще бъде прецизирано и ще бъде изготвен календар на събитията. Акцентът ще бъде голямата международна научна конференция, която логично би трябвало да се проведе 8 – 10 ноември, наред с тържественото събрание. На тази конференция очакваме много участници от чужбина, силно медийно отразяване. И ще се опитаме нещо, което нито едно висше училище в България не го е направило – да бъде подготвено като Web of Science конференция. Това означава най-добрите разработки да бъдат включени в отделен сборник и да бъдат индексирани и включени в научната база данни Web of Science.

Александър ШАБОВ

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в "индустриалната зона" - изоставената казарма