Продават Старата болница – 30 души на улицата без хляб!

#
25 Nov 2020 2979

12 представители на малкия бизнес предоставиха на Актуално Свищов свое открито писмо до проф. Марияна Божинова, ректор на Академията и кмета на Общината. Основният въпрос, който поставят е – във времето на икономическа криза ще бъде ли затрит техния бизнес и ще останат ли 30 души без работа в разгара на зимата? Копие до писмото е изпратено и до ОбС-Свищов, депутатите от региона и местните средства за информация.
Ето пълния текст на писмото:
В периода 10 - 15.11.2020г., ние, наемателите на обекти, находящи се на терена на старата болница на ул. „Петър Ангелов” получихме едно и също еднотипно писмо от Ректора на Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ проф. д-р Марияна Божинова, оповестяващо, че висшето училище едностранно прекратява с нас наемните си правоотношения във връзка с ползваните от нас обекти, находящи се на терена на този парцел, считано от 15.01.2021г – с двумесечно предизвестие.
    От информация, събрана от нас, разбрахме също, че последователно Академичният съвет на Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ е взел две решения на заседанията си на 30.09.2020г. и на 28.10.2020г., с които дава съгласие за откриване на процедура за промяна на статута на имота и неговата продажба от страна на държавата, поради това, че той е престанал да има значението си по чл.2, ал.2, т.4 от Закона за държавната собственост.
    С това този орган е отменил предходно решение от 10.07.2019г., взето от състава на Академичния съвет (мандат 2016-2020 год.) при друг ректор - доц. д-р Иван Марчевски и в присъствието и с участието на кмета Генчо Генчев, с което е дал съгласие за стартиране на процедура по безвъзмездното прехвърляне на собствеността на имота на Община Свищов.
    По повод на същия имот, на сесията на Общинския съвет през м. май 2019г., непосредствено преди местните избори, бе взето решение община Свищов да поиска от държавата да го придобие.
    Мотивацията на решението на Общинския съвет тогава бе, че „Община Свищов заявява желание да придобие поземленият имот, като придобиването ще е в интерес на населението, за задоволяване на обществени потребности и за осъществяване на различни проекти, свързани с общинската и областната стратегия за развитие и за подобряване на общинската икономика и структура.”
    Това решение на Общинския съвет не е отменено и е действащо и към настоящия момент!
    В дебата по време на сесията тогава, един единствен общински съветник /Бел. ред. - адвокат Калин Костов/ е против решението, с  аргумент, че то е твърде неясно формулирано и не дава достатъчно гаранции, че с бъдещето на имота няма да се злоупотреби и че той ще се използва именно за обществени потребности и общински проекти, а не за нещо друго.
    Това се потвърждава от достъпен в YouTube видео запис на тази сесия на адрес: https://youtu.be/-_qIcCL5NnA, където не само има критична позиция от общински съветник за прехвърлянето на имота, но и споделяне на хипотезата за предполагаема бъдеща продажба на имота.
    На същото заседание публично кметът Генчев ОБЕЩАВА на свищовската общественост, че общината няма да съдейства за продажба на имота, а че там се предвижда да има ПАРК и ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, които да обслужват живеещите в района! Друг съветник предлага и ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ или все неща със социален характер!
    Сега обаче виждаме от документите и фактите, че се подготвя именно продажба на терена! Продажба, за която свищовската общественост не е уведомена, не е обсъдена публично и не се знае дали не става въпрос за това, което сайтът твърдеше –за поети ангажименти към посредници и комисионери.
    Уважаеми дами и господа,
    В момент на безпрецедентна икономическа рецесия и върлуваща епидемична криза, на територията на община Свищов 12 дребни бизнесмени, се опитваме да изхранваме своите семейства, като развиваме търговска дейност.
     Ние сме не само самоосигуряващи се лица, ние сме и работодатели! В момента в малките фирми, работещи в търговските обекти в района има работещи около 30 работници. Всикчки - и работодатели и работници сме потенциални безработни, след влизане в сила на това решение, което ще ни извади от търговските ни обекти в разгара на зимата.
    Нима някой обективно си мисли, че за по-малко от два месеца в условията на подобен стопански катаклизъм, работещ бизнес може да бъде успешно преструктуриран?
    Действията на хората инициирали и взели това решение обричат на глад и емиграция поредните свищовски семейства, изкарващи си прехраната с честен труд. Като собственици на фирми ние дори нямаме право на обезщетения за безработица!
    В периода от средата на миналата година досега ние неколкократно влизахме в контакти с представители на Община Свищов и всеки път получавахме уверения, че ще бъдем оставени да работим, че ще се намери дългосрочно решение, за да запазим обектите си без да пречим на благоустройствените намерения на общината.
    Въпреки това ние виждаме, че това са били лъжи. Защо всъщност се бърза толкова много да бъдем изгонени? Посред зима, в период, когато никакво строителство не е възможно! Ясно е, че са поети ангажименти към някого и много скоро ще стане ясно към кого!
    Фактът, че не се изпълнява публично поето обещание от Кмета на града от трибуната на Общинския съвет и че Академичния съвет на Стопанска Академия променя мнението си без всякаква мотивация и публичност за нас е достатъчно показателен. Някой иска да жертва бъдещето на много хора, заради собствената си изгода.
    Нека паднат маските докрай и се даде публичност на водения протокол и най-вече на изказванията на ректора доц. д-р Иван Марчевски и „обещанията“ на кмета Генчо Генчев при вземането на решението на Академичния съвет на 10.07.2019г., както и на аргументите на ректора проф. д-р Марияна Божинова на двете последни заседания на настоящия Академичен съвет!
    Знаем, че ректорите доц. Марчевски и проф. Божинова са със свищовски корени и сме силно обезпокоени от тяхната подкрепа за отнемането на собственост от висшето ни училище и последващите огромни щети и ликвидация на засегнатия дребен местен бизнес, получил в тези критични за страната и Свищов пандемични дни двумесечни предизвестия!?
    Апелираме към всички наши съграждани за подкрепа! Днес падат нашите глави, утре ще паднат и Вашите! Подкрепете ни! Парк и детска площадка, както Ви обещаваха няма да има, ще има ПРОДАЖБА, продажба на „стратегически” инвеститор, договорил се с когото трябва, който след като стъпи в Свищов ще ФАЛИРА още дребни бизнеси с обещания за ниски цени, които след като бъде унищожена конкуренцията ще бъдат повишени драстично.  
    Молим всички взели това решение да го преосмислят и променят! Бъдете хора по време на тази криза. Не само вирусът, но и гладът носи бедствие и смърт! Обявяваме своята готовност да защитим своите интереси с всички позволени от закона средства. Търсим подкрепа от всички държавни органи и институции и от политическите партии, които заявят, че са готови да се борят за съдбата ни!
    Молим професорите, доцентите, главните асистенти, асистентите, докторантите, студентите и служителите, които са от състава на Академичния съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ да внесат предложение и с мнозинство да отменят решението от 28.10.2020г. Ангажираме се да предложим на екипа на Харалан Александров, който изготвя широко популяризирания План за интегрирано развитие на община Свищов през периода 2021-2027г. проект за изграждане върху част от терена на старата болница на ПАРК за отдих, с ДЕТСКА ПЛОЩАДКА и ИГРИЩЕ за масов спорт при ЗАПАЗВАНЕ на сградния фонд и работните места на засегнатия дребен местен бизнес.
    НАШЕТО ИСКАНЕ Е ЕДНО - ДА РАБОТИМ, ЗА ДА ХРАНИМ СЕМЕЙСТВАТА СИ!!!

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

В света на птиците, снимки на Дамян ПЕТКОВ