Продават 124 хил. кв. м. земя за овощна градина

Преглеждания: 51 #
25 Nov 2018

Общината ще продаде 124 666 кв. м. земеделска земя на фирма, която е изразила желание за създаване на овощна градина в Българско Сливово, научи Актуално Свищов. Решението за продажбата се очаква да бъде гласувано по време на ноемврийското заседание на местния парламент.
На 29 ноември се очаква съветниците да дадат съгласие да се проведе „публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в местност Карна могила, целият с площ 124 666 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5„, е записано в проекта за решение.
Началната тръжна цена, представлява пазарната цена на имота, определена по реда на чл. 41 от ЗОС от оценител на имоти, без ДДС и възлиза на 26 300,00 лв. (двадесет и шест хиляди и триста лева).
Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с общинското имущество на Общината за 2018 година.
В община Свищов е постъпило инвестиционно намерение от 20.09.2018 г.,  от „Асако” ЕООД за закупуване на имота, с цел създаване на овощни насаждения.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!