Преподаватели от Академията оценяваха ученици-предприемачи от Враца

#
06 Apr 2019

Преподаватели от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” – доц. д-р Искра Пантелеева, гл. ас. д-р Зоя Иванова, гл. ас. д-р Емил Николов и ас. д-р Явор Станев, участваха в проведената в СУ „Козма Тричков” – гр. Враца Финансова работилница „Работя за себе си: създавам и продавам”, по покана на учители от училището. В рамките на състезанието, 16 екипа от ученици от 6 клас имаха възможност да се конкурират и спечелят клиенти за иновативните си разработки. Всеки от екипите презентира своя продукт, а публиката – ученици, родители, учители и екипът от катедра ИБП, оцени бизнес идеите, заявявайки желание за тяхната покупка или совите инвестиционни намерения, предлагайки под формата на бизнес ангели, определена сума за инвестиране.
Представени бяха интересни разработки, всяка от които с потенциал да носи печалба, сред които: пластични мантинели, повишаващи вероятността за запазване на човешкия живот при катастрофи; боксове за разделно събиране на отпадъци на база засмукващ ефект според вида на отпадъка; преносими климатици; телефони, зареждащи се от топлината и движението на човешка ръка; светещи информационни умалени макети на исторически паметници и забележителности с познавателен и рекламен ефект; телевизионни панели за наблюдаване на звездите, вместо окачен таван; светещи мишки и поставки за компютър с енергоспестяващ ефект; и др.
 „Младите предприемачи показаха нестандартно мислене, добри финансови познания и предприемачески дух. С нескрита емоция те обясняваха, а с актьорски талант убеждаваха публиката в ценността на своите продукти”, коментира участниците в състезанието доц. Пантелеева – ръководител на катедра ИБП. В края на състезанието победителите получиха своите грамоти за призови места. 
Представителите на свищовската академия, като част от журито, оцениха всички разработки и избраха печелившия проект – баскетболно табло с подвижен кош. Журито бе спечелено от предложената комбинация от полезности: спортуване и поддържане на тонус; вариативност при изработката и спестяване на средства; възможност за използване в дома, институции, предприятия, на спортни площадки и др.; практическа ориентация на идеята и леснотата за нейното приложение; добра аргументация на екипа. Учениците от екипа получиха специалната награда на СА „Димитър А. Ценов” – Свищов. На учителите, организирали работилницата, бяха връчени грамоти и предоставени рекламни материали за свищовското висше училище. Събитието завърши с пожелание за нови срещи и последващо активно участие от страна на катедра ИБП в бъдещи инициативи, в областта на предприемачеството и иновациите, пазарната реализация на продукти и услуги, финансовата грамотност и придобиването на комуникационни и екипни компетенции.

 

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK