Преподавател от Академията оглави Националната организация на митническите агенти /НОМА/

Преглеждания: 25 #
20 Apr 2019

Вече 25 години в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ се подготвят специалисти в областта на митническата дейност и митническия контрол. Те намират реализация в системата на митническата администрация и митническото представителство в спедиторски и външнотърговски фирми. Преподаването на тази нелека материя се извършва от трима хабилитирани преподаватели в бакалавърската и магистърска степени, както и под формата на курсове и специализации към Центъра за следдипломно и факултативно обучение към Академията. Развива се и обучение в най-високата научна и образователна степен „доктор“, като все по-голям интерес към нея има и от представители на практиката. За високото качество на обучението по митнически контрол допринасят и изградените контакти между Академията и  Агенция „Митници“ и представители на бизнеса. Благодарение на тях на студентите се предоставят възможности за посещения в реална работна среда, да провеждат практики, да участват в майсторски класове и редица проекти и инициативи в областта на митническата дейност. От 2013 г. Стопанска академия е член на INCU - Международната мрежа на митническите университети, която функционира под егидата на Световната митническа организация (WCO). През миналата година група студенти от спец. „Стопански и финансов контрол“ имаха възможността да присъстват на редовно заседание на работна група „Митнически съюз“ към Европейската комисия в град Брюксел, Белгия, както и да посетят централата на Световната митническа организация.
През 2018 г. бе открит и специализиран учебен кабинет за обучение в областта на митническия контрол и митническото представителство. Инсталираната в него компютърна техника позволява на студентите да използват специализиран софтуер за обработка на митнически документи. Изграден е и VPN-канал към тестовите сървъри на Агенция „Митници“, посредством който процесът по изготвяне и подаване на митническите документи е напълно завършен.
Поредното признание за успешното съвместяване на теорията с практиката в областта на митническата дейност е скорошното избиране на доц. д-р Момчил Антов от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ за Председател на Управителния съвет на Националната организация на митническите агенти (НОМА). НОМА е позиционирана в гр. София и е създадена като браншова, независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел през 1999 г. Съгласно устава на организацията, председателят се избира от Общото събрание с мандат от 3 години. Доц. д-р Момчил Антов има дългогодишен практически опит в областта на митническото представителство, автор е на редица научни публикации в страната и чужбина, лектор в областта на митническия контрол и митническото представителство в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов и в Учебния център към Националното сдружение на българските спедитори (НСБС).
Милка ТОМЕВА

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Ентусиасти от ДТГ се включи в инициативата „Да изчистим България”/СНИМКИ/