Преиздават книгата „Достойно есть” на доц. Юлия Николова

Преглеждания: 30 #
29 Dec 2018

До месец ще бъде факт новото издание на книгата „Достойно есть. Свищов през деветнадесетия век и първото десетилетия на XX век Личности. Събития. Факти”, научи Актуално Свищов. Автор на ценното издание за историята на града е доц. Юлия Николова. Първото издание е дело на издателство „Иврай” от 2008 година и от години е изчерпано. Финансирането на книгата е осигурено от община Свищов.
В края на януари или началото на февруари книгата ще бъде факт.
Актуално Свищов припомня: Юлия Николова е родена през 1941 г. в Плевен. Завършва основно и средно образование в Свищов през 1959 г., а висше – през 1964 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология”. От 1973 г. е преподавател в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, от 1987 г. – доцент. Защитава докторантура през 1983 г. на тема “Баснята в българската възрожденска литература (фолклорна, долитературна и литературна басня)”. Чете лекции в Бургаския свободен университет (1996-2000), Пловдивския университет, филиал Смолян (от 1999), АМТИИ, Пловдив (2000-2002), Софийския университет “Св. Климент Охридски” (от 2003). Чете лекции и е подготвила учебни програми по: българска възрожденска литература; български фолклор; културна антропология с български фолклор; литература и антропология (върху материал от българската възрожденска литература и култура) – за магистърски програми в Пловдивския университет през учебната 2002/2003 г. и в Софийския университет (уч. 2003/2004 г.).Член е на специализирания научен съвет по литературознание към ВАК; ръководител на катедрата по българска литература (1999-2000); член на Съюза на учените в България; член на обществото “Българският ХVІІІ век”.
Автор е на три монографии (две от тях в ръкопис), университетски учебник, учебно помагало (с три издания). Съставител, редактор и съавтор на три университетски сборника – учебни помагала. Има над осемдесет научни статии и тридесет рецензии, обзори и публицистични статии. Удостоена е със званието “Почетен гражданин на град Свищов” (2006).
Професионални занимания и интереси: българска възрожденска литература, култура на ХVІІІ-ХІХ в., културна антропология, етнология, фолклор.

Снимка: Архив Преди месец доц. Николова бе гост на ученици от СУ „Николай Катранов”, а срещата бе поредна дейност по проект "Израстваме заедно".

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!