Представиха проекта „Израстваме заедно"

#
27 Nov 2018

В присъствие на ученици и партньори в изпълнението на проекта „Израстваме заедно” той бе представен официално днес в зала 1 на Общината. Партньори на свищовското училище са община Свищов, местни неправителствени и бизнес организации, Общественият съвет и Училищното настоятелство и училища в град Зимнич, Румъния.
Финансирането на начинанието е по Националната програма на МОН „Заедно за всяко дете – 2018 г.“, Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“.
 Проектът носи името „Израстваме заедно“ и неговата основна цел е да накара родителите, ползвайки своя житейски и професионален опит, да се включат като наставници и обучители на своите деца и техните съученици за мотивиране към учене, подкрепа в израстването им и изграждането на самооценка, стана ясно днес.
 Целевата група на проекта са учениците от 1 до 7 клас и техните родители или настойници.
 

пред Извикано

Общината фалира: вместо нов транспортен план - забраняват паркирането в центъра! В края на най-безличния Общински съвет, по-правилно е да се нарича Восъчен театър или Восъчно позорище, т.нар. съветници са на път да вземат поредното си недомислено решение. 

Официална страница на FACEBOOK