Представиха инвестициите в туризма и градската среда по „Региони в растиеж”

Преглеждания: 47 #
28 Nov 2018

Информационна кампания представи финансовите инструменти на ОП „Региони в растеж” в Свищов. Кампанията има за цел да разясни възможностите за финансиране на туристически обекти и такива, генериращи приходи в сферата на културата, спорта и други атракциони в рамките на градовете с финансиране и подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”.  Събитието се проведе в залата на Общински съвет – Свищов. В него взеха участие Цветелина Атанасова - заместник-директор на гл. дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” при МРРБ, Ангелина Тодорова - представител на Фонда на фондовете,  Петър Марков и Катя Първанова екперти от Мининстерството на куртурата и от Министерството на туризма, Мартин Заимов и Ралица Груева финансови посредници, Генчо Генчев - кмет на община Свищов. Сред присъстващите беше и зам. ректора на СА „Д.А.Ценов” проф. Марияна Божинова,  представители на работодателски организации, неправителствени организации, културни институции, туристически сдружения и др.
Цветелина Атанасова изрази своето задоволство, че този форум се провежда в сграда, която е обновена именно по ОП „Региони в растеж”. Тя се спря на основните акценти, които се представят в рамките на информационния ден. Тя посочи, че 353 милиона лева е финансовия ресурс по оперативната програма. Тези средства са предвидени за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие и интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. Тя подчерта, че за Северна България има Регионален фонд за градско развитие, по който са предвидени 210 милиона лева за финансиране на проекти. От тях около 130 милиона лева - от ОПРР 2014-2020 г. и 80 млн. лв. - съфинансиране от Фонда за градско развитие. Финансовите посредници разясниха, че тяхната роля е  да инвестират предоставеното от ОПРР 2014-2020 финансиране и своя собствен принос в допустими проекти по програмата.
В заключение кметът на община Свищов отбеляза, че е сигурен в успеха на информационната кампания, като заяви, че резултатите винаги са налице, когато има добро сътрудничество между местната власт, държавната власт и гражданското общество.
Невена САМОКОВЛИЕВА
 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!