Предприемачеството - пряк път към успеха

#
21 Nov 2018

Сформира се група в Свищов за участие в проект "Предприемачеството - пряк път към успеха", изпълняван от Русенската търговско-индустриална камара в партньорство с Българо-румънската търговско-промишлена палата. Участници могат да бъдат студенти, безработни лица, работещи лица. За попълване на необходимите документи е необходимо да се посети Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия "Димитър А. Ценов". Краен срок за записване: 31.12.2018 г. Обученията по проекта ще продължат около 10-14 дни през пролетта на 2019 г., а индивидуалните консултации от специалисти за разработване на предприемаческа идея от участник в проекта са до 40 часа. Повече информация е налична на следния адрес: https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/Press.PDF

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK