Предприемачеството на студентите изследваха Академията, УНСС и ВИУ

#
19 Nov 2020 107

Онлайн кръгла маса на тема „Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна” се проведе в Академията, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Във форума взеха участие членове на академичното ръководство, декани на факултети, членове на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, докторанти и студенти към катедрата. Чрез видео конферентна връзка се включиха над 40 преподаватели, докторанти и студенти от други катедри на Академията и партньорите от катедра „Индустриален бизнес” към УНСС – София и от катедра „Индустриален бизнес и логистика” към ИУ – Варна.
Кръглата маса откри доц. д-р Искра Пантелеева, ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. Тя подчерта значимостта на проблематиката и важността на предприемачеството и предприемаческото поведение на студентите за личностното развитие на младите хора и за националната икономика. Доц. Пантелеева постави акцент върху доброто взаимодействие с партниращите университети като крачка напред към разработването и осъществяването на бъдещи съвместни инициативи и проекти.
Приветствие към участниците във форума и към проектния екип отправи проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Стопанската академия. Тя подчерта актуалността на темата на направеното изследване и заяви, че реализираният проект е в хармония с предприетата от трите висши училища политика на сближаване и интегриране, основана на създаване на образователни клъстери, единият от които е именно в направленията маркетинг и предприемачество.
Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени от проектния екип. Гл. ас. д-р Явор Станев запозна аудиторията с научноизследователския екип, изпълнил проекта и с основните му методико-организационни.
Доц. д-р Анастасия Марчева представи резултатите от проведения, като част от дейностите по проекта, международен конкурс за студентско есе на тема: „Младежкото предприемачество – състояние, проблеми, възможности”. Бяха представени седемте тематични направления, които можеха да бъдат избрани от студентите. До провеждане на кръглата маса 115 студента, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в 15 университета, разположени в 7 държави, са представили своите есета. Доц. Марчева посочи, че най-голям брой есета са свързани с тематичните направления „Предприемачество по време на криза – мисията (не) възможна” и „Предприемачът – качествата, характеристики и жизнена линия, превръщащи го в атрактивна личност и модел за бизнес поведение”. Поради проявен интерес, срокът е удължен до 30 ноември. След рецензиране есетата ще бъдат публикувани в сборник, а участниците ще получат сертификат. Международният конкурс разкрива възможности за създаване на студентски изследователски мрежи в областта на младежкото предприемачество.
Закривайки научния форум доц. Пантелеева обобщи, че очакванията на участниците в кръглата маса и на научноизследователския екип, реализирал проекта, са резултатите да достигнат до широк кръг заинтересовани страни, да се поддържат и развиват връзките между младите хора, университетите и бизнеса. Тя изказа благодарност към партньорите по проекта и подчерта, че изследователската мрежа от сродни катедри от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, ще продължи да се развива, да организира още много форуми, да реализира нови проекти и други активности на принципа за споделени ценности и ресурси.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Ремонтите на Хазарта и Шайката!