Предизвикателства пред маркетинга на международните пазари представиха от практиката пред свищовски студенти

#
15 Nov 2018

Студенти от специалност „Маркетинг” при СА „Д. А. Ценов”, под ръководството на гл. ас. д-р Ваня Григорова, се срещнаха с мениджъри от фирма „БОН” ЕООД със седалище в град Павликени, съобщиха от пресцентъра на Висшето училище. Основен обект на дискусии, по време на гостуването на свищовските студенти, бяха съвременните предизвикателства при осъществяване на международен маркетинг на пазарите в Германия, Франция, Великобритания и скандинавските страни.
Студентите бяха запознати с историята на фирмата, извоюваната позиция на иноватор на Европейския пазар и следващата цел - лидерско място при производството и продажбите на храна за диви, непрелетни птици. Маркетинговият мениджър Дилян Симов и Николай Величков – специалист по управление на човешките ресурси, поясниха пред младите хора, че този успех се дължи на следните фактори: прецизни производствени и опаковъчни технологични линии; стриктен контрол върху качеството на суровините и на готовата продукция според критериите на международни сертификации; управленски подход, при който се отчита ежедневното изпълнение на поставените индивидуални и групови норми за изпълнение на персонала; стремеж към непрекъсната оптимизация и съвършенство. Дилян Симов представи проблемите и възможностите в международен план, пред които е изправен бизнесът, и очерта спецификата на всеки един от пазарите, на които работи фирмата. Освен това, той постави акцент върху предстоящите отлични перспективи и потенциала за успешно реализиране на дългосрочните маркетингови цели на фирмата на пазара във Великобритания.
Студентите бяха впечатлени от спецификата на организация на работния процес, от корпоративната идентичност, от добре развитото продуктово портфолио, от начина на организиране и осъществяване на логистичните дейности без поддържане на складови запаси от готова продукция. Интересни за тях бяха още аналитичните управленски методи и подходите за ценообразуване, прилагани съвместно (разходно-базирани и конкурентно-базирани), както и силната мотивация на хората от практиката за постигане на пазарен успех.
 Проведената среща бе поредна съвместна проява на Стопанска академия и „БОН” ЕООД след подписан договор за партньорство. В резултат на сътрудничеството, фирмата нееднократно предлага вакантни работни позиции за свищовски възпитаници и вече има назначени млади специалисти, дипломирали се с отличен успех в Стопанска академия.

 

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK