Последно право на отговор по един и същи случай!

Преглеждания: 361 #
14 Oct 2019

Актуално Свищов предоставя за пореден, последен път страниците си, за право на отговор! Отново е повод материал на Информационния сайт за новините от града на Щастливеца. Припомняме, че авторският текст бе публикуван на 9 октомври. Последва отговор от близък на цитираните съседи на Таня Станева. Тя се чувства лично засегната от квалификациите по неин адрес и по този повод е това право на отговор.
Случаят за Актуално Свищов е окончателно приключен и се обръща към страните в него от тук на сетне да отнасят претенциите си пред българския Съд, който единствено е призван да прилага и тълкува Законите в наказателни и граждански дела!
Актуално Свищов

По повод на материал, подписан от Панайот Аврамов, напълно непознат за мен, заявявам следното: - снимката, предоставена от него не касае мои закононарушения на ЗУТ! В такова състояние намерих имота си, когато трайно отсъствах от вкъщи!
След всяко мое отсъствие се нанасят поражения по собствеността ми, които вече надхвърлят 4 000 лв! Видно от копията на документи става ясно кога съм почнала работа и кога съм се прибрала /Бел. ред. Таня Станева предостави копие на трудов договор за започване на работа през май 2017 година и за прекратяването му с дата 7 август същата година. Те не се публикуват, защото съдържат нейни лични данни, които са защитени от българското законодателство/! Претенциите, които имат тези хора към мен- се доказват в съдебно дирене, а не през интернет и на живо с рясъци, обиди, клевети и заплахи!
Мое суверенно право е да защитя собствеността си и аз съм се възползвала от правата, гарантирани ми от ЗУТ и Конституцията! Чл.6 ал.2 - Всички граждани са равни пред закона. Чл.17.ал.3 - Частната собственост е НЕПРИКОСНОВЕНА. Чл.32. ал 1 - Личният живот на гражданите е неприкосновен.
Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име! Заявявам, че аз не съм заложница на никого и нездравите му цели!
Таня Станева

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания