Полицаи и общинари имат право да се хранят в студентския стол

#
07 Dec 2018

Униформени служители на реда и общински служители имат право да се хранят в студентския стол. Това става след сключени договорености с община Свищов, с РУ на МВР - Свищов, Български пощи и други организации от публичния сектор. Това коментира пред Актуално Свищов доц. Иван Марчевски, ректор на СА „Димитър А. Ценов”.  Академията осигурява възможност на работещите в тези институции да ползват студентския стол, разбира се при цени, които нямат нищо общо с цените, които плащат студенти. Това са цени, които са формирани на база реалните разходи за хранене, с печалба за Стопанската академия.
Ние сме един от малкото университети в страната, които имат в структурата си звено „Студентски общежития и столове”, което трябва да се самоиздържа. То, съгласно разпоредбите на член 42 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, освен храненето на студенти, което се покрива в по-голямата си част от субсидия, предоставяна от държавата, може да предлага хранене и на граждани по пазарни цени. Това е практика на колегите от всички други университети, когато имат свободен капацитет, като персонал, инфраструктура, места в столовата. Ние през тази есен решихме също да се възползваме от възможността, защото вече разполагаме със свободен капацитет. В рамките на сключени договорености с община Свищов, с РУ на МВР - Свищов, Български пощи и други организации от публичния сектор, ние осигуряваме възможност на работещите в тези институции да ползват студентския стол, разбира се при цени, които нямат нищо общо с цените, които плащат нашите студенти. Това са цени, които са формирани на база реалните разходи за хранене, разбира се с печалба за Стопанската академия. Академията печели от тази дейност без да се накърняват интересите на студентите, защото това решение е съгласувано със Студентски съвет в рамките на Комисията по социално-битови въпроси. Предвид появилите се спекулации, държа да подчертая, че тази възможност съществува само за работещи в институции, с които Стопанска академия има договореност за оказване на такава услуга, но не и за гражданите като цяло. Мисля, че всички страни са удовлетворени от съществуващата ситуация и студентите, и хранещите се в стола на Стопанската академия служители от споменатите ведомства”, коментира доц. Марчевски.
Интервюто очаквайте утре на страниците на Актуално Свищов.

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK