Поклон пред лекари и медицински специалисти на МБАЛ-Свищов!

#
22 Mar 2019

На 5 март ми се наложи да постъпя на лечение в Неврологичното отделение на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович”. След едногодишно отлагане на решаването на медицинския проблем, получих значително подобрение! Лечението ми продължи следващите дни в Отделението по „Физиотерапия, рехабилитация и медицина”, където възстановяването ми продължи.
Благодарност пред екипите - лекари, медицински сестри, рехабилитатори и санитари, ръководени от д-р Сарачев и д-р Илиев! Поклон, дълбок поклон, пред грижите, които полагате всекидневно въпреки мизерните и унизителни условия, в които сте принудени да работите!
Александър ШАБОВ

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK