Пет години от смъртта на Янка Шабова-Мандалова

#
22 Mar 2019

Навършиха се пет години от внезнапната смърт на учителката по руски език и общественик Янка Шабова-Мандалова. Дългогодишен преподавател по руски език тя започва работа непосредствено след завършване на Педогогически институт и в началото работи в селата от бившата Свищовска околия. От началото на 60-те години до пенсионирането си, повече от 40 години, е учител в ОУ „Филип Сакелариевич”. И след пенсионирането си продължава любимата работа преподавайки езика на Пушкин, Лермонтов и Достоевски на деца в детски градини в Свищов.
Възпоменанието ще се състои на 23 март от 11 часа.

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK