Първият в България учебен митнически кабинет откриха в Академията

Преглеждания: 151 #
28 Sep 2018

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е първото в България висше училище, станало част от Международната мрежа на митническите университети (INCU), а от тази година е и част от развиваната от Световната митническа организация инициатива WCO Academy. Утвърдила се като водещо висше учебно заведение в страната, развиващо обучение по митнически контрол и митническо представителство, свищовската академия откри и първият в страната специализиран кабинет за обучение на млади специалисти в тази област. Това подчерта при официалното откриване на специализирания учебен кабинет проф. д-р Георги Иванов – ръководител на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” и зам.-ректор „Акредитация и управление на качеството” на Стопанска академия. Той поясни, че кабинетът по митническия контрол и митническото представителство е създаден по идея на доц. д-р Момчил Антов – преподавател към катедрата, реализирана с помощта на целия катедрен състав и Академичния компютърен център, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище.

Създаването на кабинета е подпомогнато от Агенция „Митници” и дарения от представители на спедиторския бранш в страната, партньорски институции, фирми и приятели на катедра КАСД, представители на част от които присъстваха и на официалното откриване. Ритуалното прерязване на трикольорната лента направиха ректорът на Стопанска академия – доц. д-р Иван Марчевски и Камен Данаилов – зам.-началник на Митница Русе. Сред официалните гости бяха Христина Станкова – мениджър „Митнически операции” DHL – България, Николай Ночев – управител на EUROSPED, доц. д-р Милка Томева – дългогодишен преподавател към катедра КАСД, която преди повече от 20 години поставя основите на обучението по митнически контрол в България.

В приветствието си към всички допринесли за създаването на специализирания учебен кабинет, ректорът подчерта, че новата придобивка ще даде възможност на младите хора още от студентската скамейка в учебна среда да бъдат подготвени като добри специалисти за практиката в сферата на митническия контрол и митническото представителство. По думите на доц. Марчевски, с реализирането на този проект катедра КАСД показва как се прави реална  връзка между висшето образование и практиката. Ректорът връчи благодарствени писма и плакети за дарители на фондация „Димитър Ценов” на представителите на Агенция „Митници”, DHL – България и EUROSPED. Катедреният състав получи като подарък от доц. д-р Милка Томева първото споразумение между Стопанска академия и Агенция „Митници”, сключено през 2002 г., и нейна лична колекция от научна литература по митнически контрол. 

Пред присъстващите студенти, преподаватели и гости, доц. д-р Момчил Антов представи необходимостта и ползите от създаването на кабинета, неговата функционалност и демонстрира работата на самата система. Той поясни, че новооткрития кабинет ще се използва за обезпечаване на преподавателската и научно-изследователска дейност на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”. Инсталираната компютърна техника ще позволи на студентите да използват специализиран софтуер за обработка на митнически документи, а чрез изградения VPN-канал към тестовите сървъри на Агенция „Митници”, процесът по митническото оформяне на документите ще е напълно завършен. „Потребността от засилване на практическите обучения на студентите е продиктувана от изискванията на пазара на труда по отношение на притежаваните от тях ключови и професионални компетенции в областта на митническия контрол и митническото представителство”, подчерта доц. Антов. Сред конкретните ползи от осъществяването на проекта са още: създаване на адекватна работна среда, интегрирана към съществуващата вътрешна информационна система и виртуална среда на Стопанска академия; прилагане на информационните технологии в учебния процес и в научните изследвания на академичния състав, докторантите и студентите към катедра КАСД в областта на митническия контрол и митническото представителство; повишаване интереса на студентите към професиите на митническия служител и митническия представител; възможности за съвместна работа между преподаватели, студенти и представители на практиката по конкретни проблеми и зададени от практиката казуси и задания.

Обучението на студенти в новия специализиран кабинет ще започне веднага след официалното му откриване, а бъдещите проучвания и научни изследвания, реализирани посредством виртуалната лаборатория, биха могли да се използват в практиката с цел повишаване на ефикасността и ефективността на митническата администрация или на заинтересованите икономически оператори.

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания