Първи инвеститор в Общината открива производство в Совата

#
27 Sep 2018

ИНВЕСТИТОР Е ИЗРАЗИЛ НАМЕРЕНИЕ ДА ОТКРИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ В СЕЛО СОВАТА, стана известно на днешното заседание на Общински съвет - Свищов. С пълно единодушие, 29 гласа „за”, съветниците подкрепиха предложението на кметската администрация. Така общинска земя в село Совата отива за продажба след внесено писмо за инвеститорско намерение в кметската администрация. Калин Костов попита преди гласуване каква помощ ще окаже администрацията на бизнесмена при получаване на всички разрешителни от държавните институции. Васил Илиев призова кметската администрация да проучи опита на община Пловдив за последните 15 години при привличане на инвеститори. Председателят на местния парламент Кристиян Кирилов заяви, че ще се проучи не само пловдивския опит, но и на други общини.
АРАБИН ЖЕНЕН ЗА БЪЛГАРКА Е ПЪРВИЯТ РЕАЛЕН ИНВЕСТИТОР, КОЙТО ОБЩИНАТА ДОЧАКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ. Инвестиционното намерение на бизнесмена е за откриване на производствен цех и откриване на работни места в Совата.

пред Извикано

Общината фалира: вместо нов транспортен план - забраняват паркирането в центъра! В края на най-безличния Общински съвет, по-правилно е да се нарича Восъчен театър или Восъчно позорище, т.нар. съветници са на път да вземат поредното си недомислено решение. 

Официална страница на FACEBOOK