ОУ „Филип Сакелариевич“ отбеляза 204 години от своето създаване 

#
22 May 2019

ОУ „Филип Сакелариевич“ отбеляза днес 204-годишнината от създаването на училището. Директорката Емилия Иванова поздрави своите възпитаници, педагогическия и непедагогически персонал, като не пропусна да подчертае важността на Първото светско училище, в което се е преподавало на новобългарски език. 
Разнообразната програма, която бяха подготвили от училището, създаде празнично настроение във всички присъстващи. Част от изявите бяха на деца от клубовете по интереси, създадени по проект „Да успеем всички заедно“, реализиран съвместно с община Свищов по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK