Отличие от Държавната агенция за закрила на детето

#
24 Nov 2018

Община Свищов беше отличена с почетен знак "Аз гарантирам щастливо дете", издадено от Държавната агенция за закрила на детето. Отличието се присъжда за първата година и е признание за развитието и утвърждаването на правата на децата и осигуряването на условия за пълноценното им развитие.
Седемчленната комисия, създадена със заповед на председателя на Агенцията - доктор Елеонора Лилова, оцени високото качество и устойчивото развитие на Дневния център за деца с увреждания в Свищов като общинска дейност, делегирана от държавата.
 Признанието е за създадената функционална и терапевтична социална услуга за деца с увреждания, прилагаща утвърдени европейски практики в специално подготвени среди. Оценен е високият професионализъм на екипа от специалисти и подкрепата от страна на общинското ръководство за реално изпълнени политики за гарантиране на правата на децата със специални нужди на местно ниво.

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK