Официалната статистика: За7 години община Свищов е загубила 5554 жители

Преглеждания: 123 #
18 Mar 2019

Община Свищов е най-бързо обезлюдяващата се община в България, съобщава НСИ /Национален статистически институт/. Данните са публикувани и анализирани от сайта Площад "Алеко" /www.ploshtadaleko.com/. Поради значимостта на темата Актуално Свищов препечатва без редакторска намеса текста на материала.

Непрекъснатото жонглиране с фактите и изнасяне на невярна информация по време на сесиите на Общинския съвет при споровете относно това, какви са обществените резултати от сегашното и от предходното управление на Свищов и селата, предизвика „Площад Алеко” да поиска по официален път данни от Националния статистически институт относно демографската картина в общината.
 От получената от нас статистика за периода от 2010 до 2017 година (от която са последните достъпни данни) е несъмнено, че изнесената информация от учредителя на „Площад Алеко” адвокат Калин Костов на сесията на Общинския съвет по време на дебата по приемане на бюджета за тази година в края на м. януари е вярна.
 За последните седем години община Свищов е загубила общо 5554 жители, което я прави най-бързо обезлюдяващата се община в цяла България процентно, а дори и в абсолютни стойности отстъпваме единствено минимално на община Плевен (-6249 жители) и община Враца (-5587 жители), които обаче имат многократно по-голямо население като начална база, т.е. макар и те да губят повече жители, темпът на обезлюдяване при нас е поне три пъти по-висок поради поне трикратно по-големия им пъровоначален брой жители. Дори община Видин, която е сочена за пример за отрицателни демографски тенденции е загубила за този период по-малко жители – 4698. Конкретните данни тепърва ще бъдат обработени и обобщени от нашия екип и ще бъдат представени публично.
Данните са шокиращи: за 2010 г. община Свищов губи 1209 жители и е на 3-то място в абсолютни стойности в цялата страна, 2011 г. – 345 (14-то място), 2012 г. – 574 (4-то място), 2013 г. – 523 (8-мо), 2014 г. – 755 (1-во място), 2015 г. – 610 (13-то място), 2016 г. – 680 (2-ро място), 2017 г. – 858 (1-во място).
Действителните данни за обезлюдяването на града и общината обаче вероятно са още по-негативни, защото механичната миграция отчита единствено разликите в броя на заселените и изселените жители в едно населено място, т.е. промяната на настоящия им адрес, като не включва разликите между новородените и починалите, както и масовия случай на напускане на населено място без отразяването му в регистрите на населението.
От „Площад Алеко” си позволяваме да коментираме безпристрастните факти по следния начин:
Резултатите на което и да е управление и квалифицирането му като успешно или неуспешно става единствено на основание усещането дали хората живеят по-добре в съответното населено място.
В този смисъл паническото бягство от града ни не се нуждае от коментар, то само по себе си е ясен знак. Данните доказват, че непрестанно предлаганият в обществените дебати сблъсък между поддръжници на настоящото и тези на предходното управление на общината е напълно фалшив и лишен от смисъл, защото периодът от 2010 до средата на 2015 г. премина при управлението на едното общинско ръководство, а този от средата на 2015 г. досега - при другото. Ако имаше някаква разлика трябваше поне тенденцията в статистиката да показва промяна, а според представените данни както през 2014-та година, така и през 2017 г. сме били първи в тази катастрофална класация.
Ние смятаме, че е налице системен управленски дефицит съпътстван от тежки допълнителни деформации на местно ниво. Очевидно концепцията и преди, и сега е сбъркана. Оправдания от типа, че това са всеобщи проблеми за страната или пък, че конкретно в цяла Северна България положението е идентично не могат да обяснят факта, че макар действително в северните общини положението да е много тежко, в община Свищов то е най-зле в цялата държава! Недопустимо е да сме първи в подобна класация, очевидно освен обективни има и субективни фактори, които допринасят за това състояние.
 Ние откриваме зародишите на настоящата катастрофа още в средата на деветдесетте години, когато бумът на развитие на Стопанската Академия преоформи икономиката на града, като обаче покрай него не бе установен устойчив модел на икономическо развитие нито в самата Академия, нито в града и общината и ресурсите, които той създаде бяха безвъзвратно разпиляни в полза на определени лица и техните дребни (или едри) лични интереси.
Най-големият проблем понастоящем е, че Свищов губи не само количество, но губи най-вече качество. Първи си отиват знаещите, можещите, инициативните, уверените, че имат способностите да се справят с живота на ново място. Именно те обаче са тези, чието наличие е условие за преобръщането на тези негативни тенденции. В този смисъл, изказванията ни за липса на капацитет на общинската администрация и политически потенциал придобиват съвсем реална стойност. Не разбираме защо тези констатации, които изразяваме, срещат яростен отпор в публичното пространство, след като те са видни за всеки непредубеден наблюдател с просто око.
Считаме, че е задължително да се започне буквално борба за задържането на всеки качествен млад човек в общината. Именно това ще се опитаме да направим ние в „Площад Алеко”, където път ще се дава на подобни хора. Доколко нашата теза ще бъде разбрана правилно предстои да видим, но нейното последователно налагане ще бъде следвано от нас безпрекословно! Всеки напуснал Свищов и влязъл в негативната емигрантска статистика, но желаещ да запази връзката си с родния град е добре дошъл в нашата инициатива, защото градът има нужда от децата си повече от всякога, дори и понастоящем да са далеч! Дали не е необратимо късно не знаем, но сме уверени, че Господ помага на смелите и инициативните!

 

 

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Красотата на Рибарниците край Хаджидимитрово /ГАЛЕРИЯ/