Обучение за "Натура 2000" ще се проведе в Свищов

Преглеждания: 219 #
12 Feb 2020

 Екологични обучения за граждани ще се проведат в периода от 29 февруари до 15 март 2020 г. в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Свищов, в периода от 1 март до 20 април 2020 г. в градовете София, Пловдив, Хасково, Бургас и Варна, както и уебинари в периода от 25 март до 25 юни 2020 г.
 Краен срок за регистрация: 17 февруари 2020 г. - за присъствените обучения.
 Участниците в обученията ще се запознаят със законодателството в областта на околната среда, като програмата ще включва
 и споделяне на практика и опит от страна на Българското дружество за защита на птиците в сферата на прилагане на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми върху околната среда и по-специално върху защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000".
Подробности на:
 http://bspb.org/bg/news/zapishi_se_za_uchastie_v-obucheniya.html

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Красотата на Рибарниците край Хаджидимитрово /ГАЛЕРИЯ/