Обучение на педагозите от СПГ

Преглеждания: 91 #
24 Nov 2018

Учениците на 21 век живеят във време на интернет, на бързо развиващи се технологии и социални мрежи. За да бъде привлечено тяхното внимание, съвременният учител трябва да търси постоянно иновативни подходи и да се стреми да отговаря на високите очаквания и отговорности на обществото. И не е случайно, че това води до различни стресови ситуации и до синдрома на емоционалното „прегаряне” - Burnout. Работещите в сферата на образованието, медицината и социалната сфера са сред най-рисковите професионални групи.
Кои са стресори в учителската професия? Кои са поведенческите модели за справяне със стреса? Как да се управляват конфликтите? На тези въпроси и други въпроси, свързани със синдрома Burnout бе потърсен отговор в двете обучения, в които участваха педагозите от СПГ „Алеко Константинов“. Обучението се проведе в град Казанлък. Лекторът говори за същност на стреса и фази на протичане. Посочи кои са видовете стрес и изброи най-често срещаните стресори, с които се сблъсква съвременния учител в България: постоянни образователни реформи, шум в училище, планиране на уроците и вземане на работа вкъщи, справяне с дисциплината в класната стая, отговорност за успеваемостта на учениците, проблемни ученици и др. За да се справим със стреса тя предложи положителни поведенчески стратегии или т.нар. копинг-стратегии: редовна почивка, здравословно хранене, приемане на много течности - най-вече вода, социална подкрепа и др.
 След като се справиха успешно с казусите и тестовите задачи, дойде време и за заслужен отдих. Разгледахме град Казанлък, като посетихме Историческия музей „Искра”, Музея на розата и Казанлъшката гробница и могилата „Голямата косматка” - гробница на тракийския владетел Севт III.
 За добрата организация, за професионализма, позитивното отношение и търпението на тези обучения отправяме благодарности към Център за професионално обучение „Матев - строй“ ЕООД гр. Казанлък, чиито услуги използвахме за тези курсове.
Елза БОЖАНОВА

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания