Общинската нормотворческа администрация е спала шест месеца и сега бърза!

#
13 Jan 2021 594

Преди дни Актуално Свищов единствен съобщи, че местния парламент готви промени в наредбата за местните данъци и такси. Въвеждат се нови такива за таксиметровия превоз на пътници. Адвокат Ясен Кръстев внесе свое становище по готвените под пара промени. Публикуваме становището, което задава ред риторически въпроси към кметската администрация без редакторска намеса.

 

Уважаеми дами и господа,

Първо. Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Дали съставителят на проекта Цветан Донков е в състояние да обоснове конкретен изключителен случай и посочил ли е изрично причините, поради които обществените консултации са обявени „по спешност“ в съкратения 14 дневен срок ? И ... отразява ли се това на законосъобразното приемане на подзаконовия нормативен акт?

Второ. След като: Общинския съвет е длъжен по силата на Закона за местните данъци и такси да спази принципите на: 1. възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата; 2. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и - Към мотивите и частичната предварителна оценка на въздействието в раздел „V Разходи“ се сочи, Прилагане на допълненията в Наредбата няма да е свързано с изразходването на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителен човешки ресурс, как се обосновават предложените цени от по 100 лв. за издаване на удостоверение и за изменения в обстоятелствата на вече издадено такова?

Трето. Административно – процесуалният кодекс позволява да се разпореди предварително изпълнение на административния (вкл. и нормативен) акт, когато това се налага, за (1) да се осигури животът или здравето на гражданите, (2) да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, (3) при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или (4) ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Обстоятелството, че общинската нормотворческа администрация е спала от 07.07.2020 г. – (датата на обнародване на промените в Закона за автомобилните превози) до 01.01.2021 г. (датата на влизане в сила на същите) на коя от горните хипотези съответства, че да бъде предлагано да се допусне предварително изпълнение на допълненията на Наредбата.

Ясен КРЪСТЕВ,

Варненска адвокатска колегия, правен съветник на Актуално Свищов.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

На плаж в Свищов и... Никопол /СНИМКИ/