Общинската измама "Такса смет"

Преглеждания: 696 #
08 Mar 2019

Всички вече знаят, че съдът определи такса битови отпадъци за 2017 г. в Свищов за незаконна. Всички разбраха, че управляващите пренебрегват решението на съда и отказват да възстановят надвзетите суми на граждани и фирми. В следващите редове искаме да добавим подробности (по този почти криминален случай) за действията на общинската администрация.
Първо. На 21.12.2016 г. по предложение на кмета на община Свищов, общинският съвет приема по-високи ставки на такса битови отпадъци. За жилищни сгради ставката се увеличава от 4,66 на 6,04 промила, а за нежилищни сгради увеличението е от 8,65 на 11,15 промила. Разчетите са направени  на база прогнозните 9 600 тона отпадъци за 2017 г. , които трябва да се съберат, извозят и депонират в регионалното сметище в село Санадиново.
Второ. За 2017 г. Общината е депонирала в Санадиново  3607 тона отпадъци, т.е. около 2,7 пъти по-малко от предвиденото в разчетите количество.
Трето. Една проста аритметика ни води до извода, че останалите 6000 тона са изхвърлени (абсолютно криминално) на закритото сметище край града или въобще не ги е имало.
Четвърто. На 28.11.2016 г. „ЕКО ФЕНИКС“ ЕООД прави ценово предложение за превоз на отпадъци от 8,50 лв. на километър без ДДС. С включване на ДДС цената става 10,20 лв. на километър. Впоследствие същата тази цена е записана в сключения договор между „Община Свищов“ и „ЕКО ФЕНИКС“ ЕООД. В обществената поръчка разстоянието от гр. Свищов до с. Санадиново е определено на 43 км. В договора не е уточнено дали се заплаща само в едната или и в двете посоки. Приемаме варианта, че се заплаща само в едната посока. При това положение един курс на камиона за превоз на отпадъци от Свищов до Санадиново (43 км.) струва на общината 438,6 лв. (43х10,20).
Пето. Община Павликени извозва отпадъците си на 57 км. (с 14 км. повече от Свищов) до същото регионално сметище в с. Санадиново. Разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци за първите 9 месеца на 2017 г. са били 75,28 лв. на тон. Следва да отбележим, че кметът на община Павликени любезно е предоставил тази информация на гражданин на община Свищов. Аналогична информация, отнасяща се вече за Свищов, е получена след мълчалив отказ на кмета и последвало съдебно дело, спечелено от искащия информацията гражданин на Общината.
Във връзка с изложените факти възникват следните въпроси:
Първо. Увеличава се такса битови отпадъци с около 30%. Планират се 9 600 тона, а реално в село Санадиново се депонират 3 607 тона. При документираното и от национална телевизия изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, означава ли, че Общината си спестява парите, предвидени за събиране, претоварване, транспортиране, сепариране и депониране на останалите близо 6 000 тона отпадъци? Ако това е така, къде и за какво се харчат неизразходваните суми? Да не забравяме, че бюджетът на общинско предприятие „Чистота“ за 2017 г. е в размер на 2 859 480 лв.
Второ. Кой има интерес да се използват външни транспортни услуги при очевидно силно завишени цени? Кой се облагодетелства от това?
Трето. По различни поводи, на различни запитвания управляващите отказват на гражданите достъп до обществена информация. Има ли община Свищов нещо за криене и притесняват ли се управляващите от прозрачност и откритост?
Свищов, 08.03.2019 г.    
Виктор МАЙСТОРОВ
Марин ИВАНОВ
Радослав ЙОРДАНОВ

Снимките са от Нова ТВ на закритото сметище край града...

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания