Общината приема нови активи от ВиК-Йовковци за над 230 хил. лв.

Преглеждания: 101 #
25 Nov 2018

Общината ще приеме от ВиК-Йовковци новоизградени активи на обща балансова стойност 233 351,36 лв., научи Актуално Свищов. Става въпрос за два броя дозаторни помпи в Царевец и Горна Студена, пет броя волтманови водомери в Червена, Овча могила и Горна Студена и водопроводи в Свищов, Българско сливово, Ореш и Вардим.
На 29 ноември по време на редовното заседание за месец ноември съветниците се очаква да одобрят “извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, град Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия съгласно Протокол от 20.11.2018 г. и възлага на Кмета на Общината да приеме с двустранен Приемо-предавателен протокол новоизградените активи”, е записано в предложението.  Освен това съветниците ще упълномощат кмета на Община Свищов да предприеме необходимите действия по изпълнението на решението. В мотивите за решението е записано “спазване изискванията на Закона за водите в частта му касаеща приемане на инвестициите, извършени през съответната година от ВиК оператора, обслужващ консолидираната територия на област Велико Търново и предаването им за последващо стопанисване и управление”.

Снимки: архив

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Дървета израстнаха на... покритата писта на Академията! /СНИМКИ/