Общината няма просрочени задължения

#
25 Nov 2018

Общината няма просрочени задължения към 30 септември 2018 година. Това пише в Информация за актуализираното разпределение на бюджета на Общината към 30. 09. 2018 година, научи Актуално Свищов. Информацията ще бъде представена по време на редовното ноемврийско заседание на местния парламент, което ще се проведе на 29 ноември.
На 25 януари т.г. бе приет бюджет в размер на 22 738 000 лева. В периода 1 януари - 30 септември е получил компенсирано увеличение в размер на 1 836 926 лева и така за периода, бюджетът възлиза на 24 601 926 лева, пише още в информацията. В нея по пера се посочват трансферите за различните дейности общинска и държавна дейност.
За периода по сметките за средствата от Европейския съюз Общината разполага общо с 519 883 лева. По ОП „Човешки ресурси” - 163 830 лв.; ОП „Региони в растеж” - 69 434 лв.; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - 211 441 лв.; ОП за храни или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се - 1 112 лв.; ОП „Околна среда” - 17 750 лв.; ОП за развитие на сектор „Рибарство” - 35 361 лв. и „Еразъм+” - 20 961 лв.

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK