Обсъждат две защитени зони от "Натура 2000" в общината

#
12 Feb 2021 109

Министерството на околната среда и водите обяви обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 33 броя защитени зони за опазване на местообитанията от екологична мрежа "Натура 2000" в цялата страна. Обсъждането за всяка една от тези зони се обявява за първи път. Крайният срок за изпращане на становища, предложения, възражения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица е 11 март 2021 г.
https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-prirodnite-mestoobitaniya-i-na-divata-flora-i-fauna/
Две от тези заповеди са за:
- защитена зона "Студена река", чиято площ попада и в землищата на следните населени места от община Свищов: селата Алеково, Александрово, Вардим, Горна Студена, Хаджидимитрово, град Свищов;
- защитена зона "Персина", чиято площ попада и в землищата на следните населени места от община Свищов: село Ореш, град Свищов.
Допълнителна справочна информация, която може да се ползва при формулиране на мнение или становище, е достъпна в информационната система за защитените зони от "Натура 2000": http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites , както и чрез безплатна или платена справка в кадастрално-административната информационна система: https://kais.cadastre.bg/bg/Map .
Създаването на защитени зони от европейската екологична мрежа "Натура 2000" преминава през три етапа: провеждане на експертни екологични проучвания на място, изготвяне и публикуване на списък с всички зони в страната, и изготвяне и публикуване на конкретна заповед за обявяване на всяка защитена зона. В заповедта се определят целите, режимите и дейностите за опазване на местообитанията, на растителните и на животинските видове. Първият етап е извършен в периода 2002-2010 г., втория етап - в периода 2006-2007 г., а третия етап, след голямо забавяне, е стартиран през 2020 г., като се очаква да завърши през 2021 г.
Освен актуалните обществени обсъждания за посочените две зони в община Свищов, в близките седмици и месеци се очаква да бъде обявено обсъждането и за оставащата една зона за опазване на местообитанията в община Свищов, която е без заповед за обявяване: "Остров Вардим".

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в "индустриалната зона" - изоставената казарма