МС утвърди програма за оптимизация на разходите и структурата на Академията

Преглеждания: 288 #
14 May 2020

Правителствената информационна служба съобщи, че на заседанието си на 13 май 2020 г. Министерският съвет е приел Програмата за оптимизация на разходите и структурата на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов за периода 2020-2022 г. Програмата предвижда оптимизиране на структурата, намаляване на възнагражденията на лицата, заемащи изборни управленски длъжности, намаляване броя на заместник-ректорите, освобождаване на лица от академичния и от неакадемичния състав, придобили право на пенсия, мораториум за откриване на процедури за академични длъжности и др. Предвидени са също мерки за оптимизиране на разходите за издръжка - намаляване на разходите за комунални услуги, материали, външни услуги и др., както и мерки за намаляване на задълженията. Последните мерки са за увеличаване на приходите чрез увеличаване броя на обучаваните студенти - държавна поръчка и на докторанти, на чуждестранните студенти и студентите в платена форма и др.
 За стартиране на предвидените в програмата мерки на висшето училище е необходим допълнителен финансов ресурс в размер до 2 млн. лв. Предвидените мерки за 2021 г. и 2022 г. ще се изпълняват в рамките на освободените средства в резултат на преструктуриране на персонала, както и от намаляване на разходите за издръжка и увеличение на приходите за съответната година, поради което в тези две години няма да са необходими допълнителни средства.
 Необходимите средства за стартиране прилагането на програмата за оптимизация във висшето училище ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 година. Ръководството на висшето училище се задължава да изпълни всички описани в програмата мерки и дейности в рамките на предоставените средства, поради което за периода 2021-2023 г. няма да е необходим допълнителен финансов ресурс.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Красотата на Рибарниците край Хаджидимитрово /ГАЛЕРИЯ/