Мрежата спря съмнителна продажба на 124 дка земя

#
29 Nov 2018

Общинският съвет не гласува продажбата на 124,666 дка земя в Българско Сливово, предаде Актуално Свищов. Точката бе оттеглена без обяснение от кмета Генчев в началото на днешното редовно ноемврийско заседание. Питането на Бойко Александров за мотивите, с които се оттегля съмнителното решение остана без отговор.
Актуално Свищов писа на 25 ноември: Общината ще продаде 124 666 кв. м. земеделска земя на фирма, която е изразила желание за създаване на овощна градина в Българско Сливово. Решението за продажбата се очаква да бъде гласувано по време на ноемврийското заседание на местния парламент.
 На 29 ноември се очаква съветниците да дадат съгласие да се проведе „публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, в местност Карна могила, целият с площ 124 666 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5„, е записано в проекта за решение.
 Началната тръжна цена, представлява пазарната цена на имота, определена по реда на чл. 41 от ЗОС от оценител на имоти, без ДДС и възлиза на 26 300,00 лв. (двадесет и шест хиляди и триста лева).
 Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с общинското имущество на Общината за 2018 година.
 В община Свищов е постъпило инвестиционно намерение от 20.09.2018 г.,  от „Асако” ЕООД за закупуване на имота, с цел създаване на овощни насаждения.
След въпросната публикация се появиха коментари в социалната мрежа: „Началната тръжна цена е определена на 26 300 лв. без ДДС. С други думи – по 211 лв. на декар. За комасирана земя, а не разхвърляни малки парчета на различни места, цената изглежда подозрително ниска. Кой ли независим оценител е определил тази удобна за купувача, но в пъти неизгодна за продавача цена? Има ли тайни договорки в тази сделка? Все любопитни въпроси..
Имало, казват, инвестиционно намерение, подадено от „Асако“ ЕООД за създаване на овощна градина. Продажбата на имота щяла да стане чрез публичен търг с тайно наддаване. А дали и други заинтересовани купувачи ще бъдат своевременно информирани? Щото при тази цена мераклии ще се намерят.. Ще се състои ли истински търг или имотът ще бъде харизан на правилните хора на цена, която е 4-5 пъти по-ниска от пазарната? Ако казусът Ви вълнува, може да попитате лично „отговорните лица“ по време на сесията на Общинския съвет”.

Вместо коментар: определено властимащите се уплашиха от въпросите и предпочетоха да спрат съмнителната продажба. Спряна е поне засега...

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK