Млади изследователи от Академията представиха свои разработки на докторантска сесия

#
19 Nov 2018

Единадесетата докторантска научна сесия, която се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, за поредна година даде възможност на млади изследователи от свищовското висше училище да представят свои научни разработки, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Във форума, организиран от редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в който се публикуват студии и статии на младите изследователи, участваха 33 докторанти от редовна, задочна и самостоятелна форми на обучение. В Стопанска академия е традиция докторантите да представят на специализиран форум своите творчески търсения и да доказват степента на напредналост по пътя им на научно израстване.

Докторантската сесия откри главният редактор на изданието, доц. д-р Стефан Симеонов. Той поясни, че една от основните идеи на форума е споделянето на опита, търсенията, методите и вдъхновението на младите изследователи. „Участието в докторантската научна сесия е вход към публикуване в издание, специално предназначено за разработки на докторанти, което има своето подобаващо място сред специализираните икономически издания в национален мащаб“, отбеляза доц. Симеонов, като подчерта, че целта и на редакционния съвет, и на академичното ръководство е повишаване качеството на научните разработки на младите изследователи.

Приветствие към участващите докторанти и техните научни ръководители отправи зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р Тодор Кръстевич. Той пожела на младите изследователи да представят резултати от прагматични решения, които са солидно теоретично обосновани, за да имат необходимото качество и да бъдат публикувани в авторитетното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”. Зам.-ректорът сподели, че това печатно издание на Стопанска академия е включено в националния регистър на издания с научно рецензиране, признати от НАЦИД (Национален център за информация и документация), а публикации само в такива издания се взимат под внимание в процеса на академично израстване в България.

Представянето на докторантските разработки бе организирано в три паралелно работещи секции. Първата секция обедини докторанти с разработки в областите финанси, макроикономика, застраховане и осигуряване. Във втората секция бяха представени изследвания в областта на контрол, анализ, стопанска отчетност и икономика на отраслите.  Докторантите в трета секция презентираха разработки, свързани с мениджмънт, маркетинг и международни икономически отношения. В рамките на регламентираното време участниците презентираха своите изследвания, а членовете на съответните комисии поставиха въпроси и отправиха препоръки към авторите с цел усъвършенстване на изследователската им работа. За първи път в сесията участва докторант с онлайн презентация, който се обучава в Стопанска академия, но в момента реализира Еразъм+ мобилност в чуждестранен университет.  

Тазгодишното, единадесето издание на форума отново бе с конкурсен характер и журитата отличиха с награди най-добре представили се трима докторанти във всяка секция. Първенците бяха наградени със специално изработен плакет и ваучер за закупуване на специализирана научна литература. Стойността на ваучера за първо място е 150 лв., за второ – 100 лв., а за трето – 50 лв. Наградите на отличените девет докторанти връчиха зам.-ректорите доц. д-р Тодор Кръстевич и доц. д-р Николай Нинов, главният редактор на Алманаха – доц. д-р Стефан Симеонов и членовете на редакционния съвет доц. д-р Марина Николова и доц. д-р Христо Сирашки.

Представените изследвания са в процес на рецензиране и отговарящите на изискванията ще бъдат публикувани като студии и статии в предстоящия брой на академичното печатно издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще бъде отпечатано през 2019 г.

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK