Матей Преображенски-Миткалото правил перпетуум мобиле

Преглеждания: 246 #
01 Dec 2019

Известният сподвижник на Левски Матей Преображенски-Миткалото бил обсебен от идеята за създаване на перпетуум мобиле - вечен двигател. Технически познания той придобил след упорит труд в библиотеката на Хилендарския манастир през 1849 година, когато усвоил основите на физиката и механиката. През сравнително краткия си живот самобитният възрожденски талант разработил четири оригинални технологии.
Воденица, задвижвана от вълните на приливите и отливите, бил първият български вариант на „вечното” перпетуум мобиле. Този проект дръзкият монах създал по време на пребиваването си в Хилендарската света обител. Осем хиляди гроша изхарчил, докато стигнал до отчаянието и загърбил проекта.
На заседание на революционния комитет в село Мусина през 1864 година отец Матей Преображенски развил идеята отново. Воденица при гьол с вода и чарк, който сам ще гребе водата и ще я връща тново в гьола, била възродената идея на Миткалото. Работата върху проекта той започнал същата година в Баташовския манастир. Самобитния техник искал да използва Бяло море като естествен водоизточник. При разработването на втория вариант на „вечен двигател” хвръкнали 11 хиляди гроша.
В села Михалци, Търновско, Миткалото направил водна помпа от дърво, обковано с желязо. Според изследователя на техническите изобретения в България инж. Младен Цонев помпата била от бутателен тип и се е пазела в селото до 1936 година.
През 1870 година Матей Преображенски-Миткалото нарисувал и вечен календар. Поредното техническо творение на самобитния ум се състояло се състояло от три концентрични кръга и две овесни стълбици отляво и отдясно. В централния кръг стоял надпис „Тем есть день есть нощя” и включвал годините до 1944-та. И два модела пушки измайсторил Миткалото в Рилския метох в Търново. Оригиналното в тази разработка е, че пушките били направени от върба и се зареждали с барут и патрони. Сава Пенев, четник от Ботевата чета, показал за първи път запазените оръжия на 5 декември 1911 година... в Свищов!
Отче  Матея, както го наричали, е автор и на „Чудное повествование” - най-ранното достигнало до нас негово произведение. В него за първи път той използва израза „желядно колело”, което доказва техническата му култура. По негово време народът използвал думата „келево”. В това производение авторът описва за първи път стъпките на зъбното колело.
Александър ШАБОВ

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Дървета израстнаха на... покритата писта на Академията! /СНИМКИ/