Магистърска програма „Дигитална икономика” стартира Академията в партньорство със софийски вуз

#
22 Apr 2021 98

Нова, съвместна магистърска програма „Дигитална икономика” стартират Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов и Висшето училище по телекомуникации и пощи – София, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Партньорските катедри от двете висши училища – катедра „Обща теория на икономиката” (СА) и катедра „Информационни технологии” (ВУТП) проведоха онлайн разширено заседание, в което участваха всички ангажирани с обучението по новата хибридна програма преподаватели.

Като представител на домакините на срещата, ръководителят на катедра „Обща теория на икономиката” – доц. д-р Людмил Несторов поздрави присъстващите и благодари на ректорите на двете висши училища за предоставената възможност за разработване на този хибриден образователен продукт. Той изказа благодарност и към колегите-преподаватели за добре свършената работа до момента и изрази увереност, че така ще продължи за в бъдеще, и проектът ще бъде финализиран успешно. Ръководителят на новата магистърска програма – проф. д-р Пенка Шишманова също изрази задоволство от съвместната инициатива и посочи като основни цели постигане на синергичен ефект от две различни области на висшето образование и качествена професионална подготовка на студентите, съобразно съвременните изисквания.

От страна на представителите на ВУТП доц. д-р инж. Павлинка Радойска, ръководител катедра „Информационни технологии”, също поздрави участниците в заседанието и сподели удовлетворението си от възможността за съвместна работа по програмата, като подчерта, че двете научни звена създават иновативен продукт, който ще намери подобаващо място на пазара на образователни услуги. Тя увери присъстващите, че нейните колеги се отнасят изключително сериозно към това начинание и пожела успех на всички, като благодари за отличната организация на работата досега. Доц. д-р инж. Пламен Павлов, декан на факултета на ВУТП и преподавател в бъдещата магистърска програма, изрази задоволство от създаването на тази интердисциплинарна по своята същност съвместна магистърска програма и пожела започналото сътрудничество между двете висши училища да е успешно и дългосрочно. В този дух бяха и изказванията на проф. д-р Йордан Василев и ас. Виктор Гладченко.

На заседанието бяха приети основните документи на магистърската програма „Дигитална икономика” и бяха очертани следващите етапи от нейната подготовка. Първият прием на магистри по тази хибридна програма ще се реализира през есента и ще бъде за новата учебна 2021/2022 година.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Ремонтите на Хазарта и Шайката!