Колко е похарчила за 3 години Общината за юристи, цветя и медии?

#
22 Nov 2018

Какви пари е похарила настоящата общинска администрация в периода 1 ноември 2015 - 31 октомври 2018 година за юридически услуги, озеленяване на паркове и за медийно обслужване. Информацията поискаха представители на ДА, България - Свищов, научи Актуално Свищов.
Венцислав Михайлов, Димитър Спасов и Радослав Йорданов внесоха в деловодството на Общината три заявления за достъп до обществена информация. Хората на Христо Иванов в града на Щастливеца искат информация от кмета Генчо Генчев какви пари е изхарчил за юридически услуги, цветя и медийно отразяване.
Разходи в какъв размер е направила община Свищов за юридически услуги, оказани от външни лица, които не са на основен трудов договор в Общината за периодите: 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г., е исканата от Венцислав Михайлов информация. Той иска и справка за „Разходи в какъв размер е направила Общината за заплащане на служителите в отдел „Правен” към общинската администрация за същите периоди”.
„Разходи в какъв общ размер е направила община Свищов за покупката на живи дръвчета, храсти, цветя, чимове, треви, разсади и семена за озеленяване и декориране на паркове, градинки, улици, обществени сгради и др. в рамките на Общината? Моля справката да е направена по отделните групи - разходи за дървета, разходи за храсти, разходи за цветя и т.н., и да обхваща периодите 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г.” е първото искане от Димитър Спасов. Вторият негов въпрос е, „Разходи в какъв общ размер е направила община Свищов за заплащане на певци, музиканти, танцови състави, увеселителни програми? Моля справката да е направена за следните периоди: 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г.”
Третото искане за информация от Димитър Спасов е, „Копие от договор, фактура, касов бон или др. документ, от което ясно се виждат наименованието на съответния доставчик или изпълнител, единицната цена, общата стойност на доставените изделия, услуги или труд. За периода01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31.10.2018 г.”. Последното негово искане е: „Разходи в какъв общ размер е направила община Свищов за заплащане на фойерверки и илюминации за перидотите 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г.”.
Третото искане е внесено от Радослав Йорданов и касае връзките и парите, които е платила Общината на медии, които да отразят нейната дейност. Първото искане в заявлението е: „Наименованието на всички медии /телевизии, радиа, вестници, списания, уеб сайтове или др./, на които община Свищов е заплащала за реклама, поместване на обяви, публикуване на статии, излъчване на аудио/видео материали, информационни или други услуги. Срещу наименованието на всяка медия моля коректно да отразите сумата, която е платена от общината. Моля справката да е направена за периодите 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г.”. С внесеното заявление се иска и: „Копие от договор или друг документ, в който ясно се виждат наименованието на съответната медия или фирмата, която стои зад нея, и сумата, която Общината е платила.” Последното искане, касаещо медиите е: „Какви са общите разходи по издръжката на общинското радио и общинския вестник „Дунавско дело” за периодите 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г. Какви тиражи са отпечатани и какви тиражи на практика са реализирани от вестник „Дунавско дело” през посочените по-горе периоди?”.
И трите искания могат да се видят на официалната страница на ДА, България - Свищов в социалната мрежа. За пореден път хората на Христо Иванов от местната структура се възползват от Закона за достъп до обществена информация. Преди година те поискаха информация за даренията, които е получила кметската администрация. Получиха отговор на половина, а важните въпроси - останаха висящи...
Александър ШАБОВ

 

 

 

пред Извикано

Писна ми да превръщат Свищов в призрачен град Мерките по унищожаването на комарите УЖАСНО ЗАКЪСНЯХА и се измериха с едно наистина смехотворно пръскане със самолет, модел "Битката при Вердюн"...

Официална страница на FACEBOOK