Кметът скри колко е похарчила за 3 години Общината за юристи, цветя и медии

#
16 Dec 2018

Кметът Генчев отказа да даде информация по Закона за достъп до обществена информация на три заявления, с които се искаше сведения какви пари е похарила настоящата общинска администрация в периода 1 ноември 2015 - 31 октомври 2018 година за юридически услуги, озеленяване на паркове и за медийно обслужване. Информацията бе поискана от представители на ДА, България - Свищов в края на ноември, за което Актуално Свищов съобщи.
Основанието, с което Генчо Генчев скри информацията и по трите искания е идентичен - параграф 17 от ЗДОИ. Според него информация, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция на търговци не подлежи на предоставяне освен в случаите на надделяващ обществен интерес, а такъв в случая не е доказан.
Актуално Свищов припомня: Венцислав Михайлов, Димитър Спасов и Радослав Йорданов внесоха в деловодството на Общината три заявления за достъп до обществена информация. Хората на Христо Иванов в града на Щастливеца искат информация от кмета Генчо Генчев какви пари е изхарчил за юридически услуги, цветя и медийно отразяване.
 Разходи в какъв размер е направила община Свищов за юридически услуги, оказани от външни лица, които не са на основен трудов договор в Общината за периодите: 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г., е исканата от Венцислав Михайлов информация. Той иска и справка за „Разходи в какъв размер е направила Общината за заплащане на служителите в отдел „Правен” към общинската администрация за същите периоди”. /Бел. ред. Това са същите юристи, които по традиция губят делата на Общината пред Темида. Последният случай е от 12 декември, когато ВАС обяви за незаконосъобразна такса смет, определена през 2016 година/.
 „Разходи в какъв общ размер е направила община Свищов за покупката на живи дръвчета, храсти, цветя, чимове, треви, разсади и семена за озеленяване и декориране на паркове, градинки, улици, обществени сгради и др. в рамките на Общината? Моля справката да е направена по отделните групи - разходи за дървета, разходи за храсти, разходи за цветя и т.н., и да обхваща периодите 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г.” е първото искане от Димитър Спасов. Вторият негов въпрос е, „Разходи в какъв общ размер е направила община Свищов за заплащане на певци, музиканти, танцови състави, увеселителни програми? Моля справката да е направена за следните периоди: 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г.”
 Третото искане за информация от Димитър Спасов е, „Копие от договор, фактура, касов бон или др. документ, от което ясно се виждат наименованието на съответния доставчик или изпълнител, единицната цена, общата стойност на доставените изделия, услуги или труд. За периода01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31.10.2018 г.”. Последното негово искане е: „Разходи в какъв общ размер е направила община Свищов за заплащане на фойерверки и илюминации за перидотите 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г.”.
 Третото искане е внесено от Радослав Йорданов и касае връзките и парите, които е платила Общината на медии, които да отразят нейната дейност. Първото искане в заявлението е: „Наименованието на всички медии /телевизии, радиа, вестници, списания, уеб сайтове или др./, на които община Свищов е заплащала за реклама, поместване на обяви, публикуване на статии, излъчване на аудио/видео материали, информационни или други услуги. Срещу наименованието на всяка медия моля коректно да отразите сумата, която е платена от общината. Моля справката да е направена за периодите 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г.”. С внесеното заявление се иска и: „Копие от договор или друг документ, в който ясно се виждат наименованието на съответната медия или фирмата, която стои зад нея, и сумата, която Общината е платила.” Последното искане, касаещо медиите е: „Какви са общите разходи по издръжката на общинското радио и общинския вестник „Дунавско дело” за периодите 01.11.2015 г. - 31.10.2016 г.; 01.11.2016г.-31.10.2017г. и 01.11.2017 r. - 31. 10.2018 г. Какви тиражи са отпечатани и какви тиражи на практика са реализирани от вестник „Дунавско дело” през посочените по-горе периоди?”./Бел. ред. Практика на настоящата общинска управа е да крие колко харчи за медийно обслужване. Радослав Йорданов вече има спечелено дело в Административния съд след отказ по аналогично искане. Както се казва това е прозрачното управление на тройната коалиция в свищовски вариант/.
Снимка: Архив - Новогодишното тържество пред Общината 1 януари 2016 година

 

 

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK