Изсичат изгоряла борова гора в Долна Студена

Преглеждания: 111 #
06 Oct 2020

Стволовете на изгорелите дървета в местността „Бог баир“ край село Долна Студена ще бъдат окончателно премахнати, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на община Ценово. Решението за сечта от общинския горски фонд беше прието на последното заседание на местния парламент в Ценово. Според предварителните разчети ще бъдат добити 18 плътни кубически метра дървесна маса. „Дървесината ще се използва за собствени нужди и ще се разпредели между кметствата“, уточни инж. Ванко Петков – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Община Ценово.
Преди две години в околностите на Долна Студена лумва голям пожар. Огнените езици бързо се разпространяват и  обхващат  боровата гора в близост до селото. Независимо от бързата намеса на пожарникарите част от дърветата са безвъзвратно повредени и не могат да се възстановят. През есента на миналата година започна прочистването на терена от изсъхнали дървета. Тогава бяха добити 20 плътна кубически метра дървесина.
След като теренът бъде разчистен окончателно от увредените растения ще се проведат консултации с лицензиран лесовъд как и с какви видове да се извърши залесяването. Мнението на специалистите е категорично, че засаждането на нови дръвчета е повече от наложително. Така ще се ограничат процесите на ерозия в района.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Ковидиотите от Н-тия ден Аз ще спазвам частично мерките. Ще стоя на доста голяма социална дистанция от дебили.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Зазоряване