Изгониха Радослав Йорданов от театрото на восъчните фигури!

Преглеждания: 541 #
20 Dec 2018

Последната сбирка за годината на восъчните фигури на Мадам Тюсо, т. нар. ни общински съветнии, завърши със скандал, предаде Актуално Свищов.
Кметът Генчев и Кристиян Кирилов, председател на восъчния театър, се засегнаха от въпросите на Радослав Йорданов. В своята безпомощност свищовските ни управници изведоха с общинска охрана единствения човек в града на Щастливеца, който има активна гражданска позиция!
Генчев и Кирилов много се засегнаха от въпросите - как ще бъдат върнати парите на свищовлии имали глупостта да платят такса смет, която ВАС обяви за незаконосъобразна. Първоначално кметът заяви, че няма такова решение. После като осъзна, че говори глупости се поправи - имало, но това не означавало, че трябва да се връщат!
Вместо коментар: Много добре, че остават по-малко от десет месеца, когато настоящия Общински съвет пълен с восъчни фигуранти ще си отиде в историята. От всички мислещи зависи на бунището на историята да отиде и настоящия кмет!
Александър ШАБОВ

Актуално Свищов припомня:

Върховният административен съд, потвърди решение на Великотърновски административен съд, с което се отменя решение на Общински съвет - Свищов за увеличаване на таксата за битови отпадъци за граждните и бизнеса за 2017 година, съобщиха за Актуално Свищов Виктор Майсторов и Радослав Йорданов, които оспориха пред Темида решението на восъчните фигури на Мадам Тюсо.
На свое заседание от 21.12.2016 година Общински съвет - Свищов, по предложение на кмета  Генчо Генчев, прие решение за увеличаване на таксата битови отпадъци както следва: за жилищни имоти от 4.66 на 6.04 промила и за нежилищни имоти от 8.65 на 11.15 промила.

Увеличението на таксата е с приблизително 30 %, като очакваните приходи от събиране на таксата за 2017 година са 2 859 480 лв., което е с 607 849 лв. повече от събраната такса за 2016 год.  От справката, направена в сайта на РИОСВ - Велико Търново тогава, се вижда че община Свищов разполага и с още 340 000 лв. отчисления внасяни през предходния период. От така показаните цифри се разбира, че Общината ще се разпорежда през 2017 година с 3 199 480 лв. за дейности, свързани с управлението на отпадъците в общината.

Всички тези изчисления са направени на базата на отчитаните от община Свищов количества отпадъци през годините, които са средно-годишно в порядъка на 12 000 тона.

Във връзка с жалба на Виктор Майсторов и Радослав Йорданов срещу Решение 412/21.12.2016 г. по протокол № 27 от същата на местния парламент, в частта , в която са определени таксите за битови отпадъци за 2017 г., Великотърновският административен съд с Решение № 143/04.05-2017 г. отменя решението на Общинския съвет за увеличение на таксата битови отпадъци.

Община Свищов в защита на позицията си обжалва пред ВАС решението на ВТАС. След като разгледа жалбата на община Свищов  на свое  заседание,  ВАС  с Решение № 15478 от 12.12.2018 година потвърди решението на ВТАС и с това окончателно отмени увеличението на таксата смет за 2017 год.

Тъй като община Свищов не е публикувала никаква официална информация за направените разходи за управление на отпадъците си през 2017 год., потърсихме информация от други източници.

От официалната страница на РИОСВ - Плевен се вижда, че община Свищов е депонирала през 2017 год. в регионалната система за управление на отпадъците, в депото в с. Санадиново, 3 607 т  отпадъци, или приблизително 3 пъти по-малко от предходните години.

 От така изброените факти възникват следните няколко въпроса: 1. По каква причина количеството на отпадъците е така драстично намаляло?; 2. Как са изразходвани средствата за управление на отпадъци в размер на 3 199 480 лв., с оглед на намаленото количество отпадъци и увеличената такса БО? 3. Във връзка с окончателно отмененото Решение на ОС – Свищов за увеличаване на таксата битови отпадъци, как възнамерява общинската администрация да възстанови надвзетите от гражданите и бизнеса такси за 2017 год.?

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Символи на /не/кадърното управление на Генчев и Компания