Из писмата на Щастливеца

#
08 Jan 2019

През тази седмица Свищов отбелязва 156 години от родждението на Щастливеца. По този повод Актуално Свищов публикува част от писмата на Алеко Константинов, писани през годините до различни негови приятели.

До Ив. Шишманов
София, 16 октомврий 1893 г.

Иване гълъбче,
Признато е наистина, че сит на гладен не вярва, но ситият и гладният в някои случаи биват в такива отношения, че трябва да си вярват. Е, правичката да ти кажа, досега аз би имал случай десет пъти да продам на някой печатар моите „Пътни бележки” и да затъкна някои от дупките на моето финансово ръшето. Иване бе, ти си там големец, защо не кажеш на Цонева да направи едно изключение за мене и ако е възможно, да ми изпрати някоя пара. Гнус ме е да приказвам за пари, но проклета нужда!...
    Скъсай писмото.
    Да или не - ще чакам отговор.

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK