Имаме право да събираме 11 вида билки, забранените са 24

#
31 Jan 2021 316

Министерството на околната среда и водите всяка година приема заповед за разрешените и забранените за събиране билки (лековити части) от лечебни растения на територията на страната, научи Актуално Свищов. В настоящата заповед са посочени количества билки от 11 вида лечебни растения, които е допустимо да се събрат от естествените им находища, извън територията на националните паркове. Също така, със заповедта се забранява събирането на билки от 24 вида лечебни растения от естествените им находища на територията на цялата страна. Заповедта указва, че посочените ограничения и забрани не се отнасят за количества билки, събирани за лични нужди, с изключение на пиринския (мурсалски, алиботушки) чай.
Крайният срок за изпращане на становища, предложения, възражения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица е 20 февруари 2021 г.
Документацията е публикувана на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-zapoved-za-postavyane-na-otdelni-vidove-divorastyasti-lechebni-rasteniya-pod-specialen-rejim-na-opazvane-i-polzvane-po-reda-na-chl-10-ot-zakona-za-lechebnite-rasteniya-za-2021-g/
Допълнителна информация по темата и заповедите от предходни години са публикувани на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/lechebni-rasteniya/

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Разходка в "индустриалната зона" - изоставената казарма