Идвал ли е Левски в Свищов?

Преглеждания: 24 #
10 Feb 2019

Къде си Апостоле?
Жизненият път на един българин „….Среден на ръст, с очи сини, почти сиви…“ завършва на 19-я февруарски ден от далечната 1873 г., на черното бесило в края на София. Оттам започва другият му път-пътят на всебългарския светец, път осветен от всеотдайност и саможертва-пътят на безсмъртието.

Свободата на България и демократичното й устройство бяха веруюто, на което Васил Иванов Кунчев-Левски посвети цял себе си и безрезервно и самоотвержено. Свободна България бе мечта, към която Апостолът се стремеше с цялото си същество….

Къде е той днес? Какво от него можем да открием в себе си и времето, в което живеем?

-Къде си Апостоле? Нямаме гроба ти-имаме твоите вяра и сила. В Свищов няма и твой паметник, за да могат децата ни да поднасят цветя, но те познават портрета и знаят твоето име.

-Къде си Апостоле? Откъде взе смелост и духовна „страшна сила“ в онова робско време, да поведеш българина срещу султанската власт и безверието на раята под носа на враговете.

–Кажи Апостоле? Къде си Апостоле? Защо Апостоле..?

Мълчи портретът. Само очите, вперени в теб, изгарят душата и на свой ред с болка и надежда питат:

–Кажи, чий наследник се явяваш днес, българино? На малодушния Иванчо Хаджипенчович или на Апостола? На фарисея поп Кръстьо или на йеродякон Игнатий? На авантюриста Димитър Общи или на Левски?

Очите му ни питат и заклеват да потърсим Апостола като духовно присъствие в мислите и делата си на българи, в околните, в децата и там, където открием макар и частица плам от него да я разпалим в името на България.

Идвал ли е Левски в Свищов?

Сведенията за пребиваването и дейността на Левски в Свищов са много оскъдни, но все пак съществуват. Няколко са източниците, в които се съобщава, че Левски е бил в Свищов-предания, спомени, но те не ни дават сведенията, ценени от историческата наука за целите, задачите и дейността, която е вършил Апостола в нашия град

Според една версия-преписвана на монаха Кесарий от Троянския манастир-Левски, за да се спаси от преследването на властите, се крие в „една възелница, която натоварена на кола, била откарана с Дякона в Свищов“.

Стефан Ганчев пише:“ че Левски при едно посещенията си в Свищов, преспива в килиите на църквата „Св Илия“. В своите записки свищовецът Яни Станчев ни съобщава, че по Гергьовден на 1868 г. Левски пренощува в дома му, а той самият му дава пари, за да премине Дяконът по-лесно във Влашко. Този факт се потвърждава и от едно писмо на Найден Геров до д-р Д.Станчев.

Стоян Заимов пише още в 1888 г., че Левски минава през Свищов, но комитет не се основава, защото „цветът на свищовската бунтовническа младеж бе откарана вече в Диарбекир във връзка с четата на Филип Тотю или пък избяга в чужбина за да продължи борбата оттам“.

Данни за пребиваването на Левски в Свищов има в турските държавни архиви-„Хазинеи еврак“ в Цариград, където се намират протоколите от съдебното дело срещу Левски. Това дело пръв превежда Владимир Хиндалов в 200 ръкописни страници. През 1946 г. Хиндалов публикува и книгата си „Следственото дело на Васил Левски и неговите сподвижници“, издадена от Висшето военно училище „Васил Левски“. През 1952 г. Народната библиотека „Кирил и Методий“ издава в превод и фототипно турския текст по препис под заглавие „Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд-документи из турските архиви“, под редакцията на Александър Бурмов.

На първият разпит, проведен на 05.01.1873 г., на зададения му въпросда разкаже какво е правил из местата, където е ходил, Левски отговаря: „Като ме упъномощиха от комисията във Влашко, аз отидох най-напред в Свищов. Пристигнах вечерта, сутринта влязох в кафенето, но комитетските хора не познавах. Те обаче ме знаеха. Когато излязох от кафенето, те изпратиха след мен човек. В ръцете на този човек имаше някакъв знак, знака аз познавах. Щом виждах тоя знак, предавах дадените от комитета предписания. Предписанията оставих най-напред в Свищов, обаче от кой се четяха-имената им не зная. Дигнах се от Свищов и отидох в Ловеч“.

На втория разпит, проведен същия следобед, Левски дава нови подробности във връзка с идването му в Свищов: „През 1869 г., май-аз извадих един влашки паспорт с име Стоян Станкулеску и дойдох най-напред от Гюргево в Свищов. Когато дойдох в Свищов, аз слязох в кафенето на хана на един търговец-Костов-и преспах там. Сутринта излязох извън града и според уговорката при мен дойде един човек, показа ми знака и аз му дадох намиращото се у мене писмо. Същия ден се дигнах с коня, който купих там, и отидох направо в Ловеч“. Малко по късно Левски дава обяснение как са били пренесени уставите в България. „Поради опасност в пренасянето на тия устави отсам, аз не ги пренесох, а се пренесоха чрез комитетската поща в Свищов. В Свищов задържаха за себе си нужното количество, а остатъка ми върнаха“.

На третия разпит, проведен на 06.01.1873 г., Левски бива запитан: „Докъде се простираха границите на твоята дейност?“- Той отговаря: „Свищов, Ловеч, Търново, Пловдив-комитетите в тия 4 града“. На въпроса да каже за хората, с които е работил в Свищов, Левски спокойно отговаря: „В Свищов не останах в ничия къща, защото изгубих бележката, на която беше записано името на кореспондента в свищовския комитет и не можах да се срещна с него. И в Свищов сигурно не е имало никой да се занимава с тая работа“.

На петия разпит, проведен на 08.01.1873 г., се извършва очна ставка между Дякона и Димитър Общи, а малко по-късно и с Атанас Хинов от Плевен. На този разпит Хинов разказва пред следствената комисия как при него в Плевен дошли Марин Кафеджията и Ваньо Терзията от Ловеч и попитали къде могат да намерят Дякона.

За да завърши първата си обиколка, Левски е подпомогнат финансово с 30 лири от видния букурещки гражданин Димитраки Ценович, който е от Свищов. За същия Левски признава пред следствената комисия, че именно по препоръка на Д.Ценович той е изпратен от комисията във Влашко отсам Дунава.

Малко преди втората си обиколка Левски отново търси помощта на Свищовския комитет. Тук той поръчва да му бъде закупен кон, а по Гергьовден се връща в Никопол и чрез тамошните дейци съобщава в Турну Магурели да му бъде изпратен един пакет с прокламации, съдържащ 1000 бр., в Свищов. С помощта на работещи в Австрийското параходно дружество свищовци той освобождава опасната стока и след като остава част от прокламациите за града, с останалите заминава на кон през Ловеч за Пловдив.

От посочените тук сведения става ясно, че Левски е идвал в Свищов. Но поради липса на достатъчно достоверни документи и сведения не може да се даде категоричен отговор.

Альоша КУШЛОВ

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

ОП „Чистота” отряза живи дървета в „Стоян Ников”?!