И ученици от Търговската гимназия управляваха Общината

#
12 Oct 2018

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се включи в инициативата на община Свищов „Ден на отворените врати“ по повод 12 октомври  - Ден на българската община Свищов.
Ръководството на училището  изпрати мотивирано предложение до кмета Генчо Генчев, кмет на община Свищов за включване в инициативата на следните ученици. От Търговската гимназия предложиха Лъчезар Богомилов – ученик от ХІІ клас, специалност „Икономическа информатика“ – кмет на Община Свищов. През месец април 2018 г. ученикът се класира на първо място в Националното състезание от календара на МОН – „Най-добра бизнес идея“;  избран е сред 20-те най-изявени ученици в областта на икономиката в България за участие в образователна програма, организирана от Комисия за финансов надзор. Кристиан Иванов – ученик от ХІІ клас, специалност „Икономическа информатика“ – заместник – кмет „Стопанска, финансова политика и спорт“. Той е класиран на призови места в състезания – ІІ-ро място в Национално състезание по икономика – направление „счетоводство“, І-во място на училищен кръг на национално състезание по счетоводство; І-во място на общински кръг на областно състезание по компютърни мрежи. Кристиян Русев - ученик от ХІ клас, специалност „Икономическа информатика“ -  директор Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси". През месец юни 2018 г. ученикът се класира на ІV-ТО МЯСТО в  най-голямото международно младежко състезание по креативен дизайн  Adobe Certified Associate (ACA) World Championship (http://acachampionship.com ). Камелия  Савова – ученичка от ХІІ клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ -  заместник-кмет „Управление на европейски проекти, образование и устройство на територията“. Тя работи активно в Учебно-тренировъчна фирма и участва в реализирането на различни проекти.  Любен Георгиев  - ученик от ХІ клас, специалност „Икономическа информатика“ – отдел „Човешки Ресурси, Информационно Обслужване и Технологии“. През месец март 2018 г. ученикът се класира на ПЪРВО място на Областно състезание по компютърни мрежи, организирано от „Интелекти“ ООД и РУО – Велико Търново.

 

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK