Готвят нови такси за таксиметровия превоз

Преглеждания: 189 #
11 Jan 2021

Провежда се обществено обсъждане на проект за промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
Краен срок за изпращане на становища, предложения, възражения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица: 21 януари 2021 г., вкл.
Писмените мнения могат да касаят всички разпоредби в Наредбата, а не само тези, които са посочени в проекта за промени.

Пълния текст на проекта:
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1067491415.pdf

Действащата Наредба може да се прочете на следния адрес:
http://svishtov.bg/images/docs/docs_478179767.pdf

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Свищов в снимки