Форум обсъжда възможностите и заплахите пред индустрията в Общината

#
21 Feb 2019

Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ при СА „Д. А. Ценов” организира кръгла маса на тема „Развитие на индустрията в община Свищов – възможности и заплахи“, съобщиха от Висшето училище. Форумът е в изпълнение на ангажиментите за организиране на научни прояви в Научния календар за 2019 г. на катедрата.
Научният форум ще се проведе на 2 и 3 март в Учебна база на СА „Д. А. Ценов“ – с. Орешак  с участието на представители на практиката и студенти от специалности „Индустриална бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес и предприемачество“.

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK