Феликс Каниц: Свищов се възмогнал до най-важните тържища на Дунавска България, Тракия и Македония!

Преглеждания: 371 #
23 May 2020

„Успях да опозная по-отблизо Свищов при второто си посещение; на следващата сутрин се изкачих до останките от стената на „Чука”, които разказват за неговото минало. Градът се нарича от новобългарските писатели Свейеkов, а на запад всеобщо Систов и минава за едно от най-богатите търговски средища на Долния Дунав.
Трудно може да се докаже откъде произхожда името. И в по-стари карти то се среща вече в сегашната българско форма. Античните останки на града са разположени /.../ в Пишмановите лозя /и/ тъй наречения „Стъклен”. Там се натъкмаве на безспорно римски стени. Сравнението на различни итерарии показва, че това са без съмнение останки от колонията Нове, едно от най-ранните селища на римляните, тъй като са известни на Птоломей: според Itiner. Ant. те са били седалище на генералния щаб на Leg. I. Italica, Not. Imp. потвърждава това и ги упоменава изрично като гарнизон на част от V кохорта на този легион. Марцелин ги нарича „Novensis Moesiae civitas”.
Когато готите прехвърлят в 250 година под Книва Дунава при Нове, селището трябва да е страшно пострадало, въпреки че Галус е изгонен от варварите във вътрешността на страната. Още в 601 г. то е било гарнизон на римски войски. Византийците Хиероклис и Прокопий споменават Нове; Юстиниян трябва следователно  да е възстановил града, разрущен от варварите. Предвид благоприятното му положение едва ли може да има съмнение, че Нове е останал важно военно средище, а крепостта на високата Чука произхожда вероятно от тази епоха /.../
И картата „Дация” на Киперт в Corp. inscr. lat. на Момзен обозначава Нове на мястото на Стъклен; но последното трябва да е вписано като село, което се дължи на на заблуждение, понеже там няма селище, а само комплекс от лозя на града Свищов и поле с развалини, източници на много надписи. Номерата 749, 750, 756 - 759 в том III на Момзеновия Корпус произхождат всичките от Стъклен или от околностите му. Два от тези скални къса с надписи са били пренесени в Букурещ, а други два лежаха в 1871 година в двора на голямото българско училище.
Войните, водени от турците, са свели значителния някога Свищов до мизерно село. От XIV в. градът се изместил /.../ и постепенно стигнал на сегашното място до нов разцвет. Когато Австрия завърши победния си поход и /.../ сключи мир с Турция /.../ избрали Свищов за място на последните преговори. След като ги протакаха дълго поради дребнави интриги, тук на 4 август 1791 г. се постига Свищовската мирна спогодба, определила днешните граници между Австрия и Турция /.../ Но скоро след това Русия поема отново борбата срещу Турция, наводнява нейните най-хубави провинции със своите войски, опустошили всички дунавски градове. В 1810 г. ген. Сен Прист подпалил Свищов; населението избягало в съседните села и на влашкия бряг.
/.../ Ако не беше извънредно благоприятното разположение на града за търговия, след сполетелите го разрушения от кърджалиите на бунтовника Пазван Оглу в 1791 г. и 1810 г., Свищов щеше да се среща само още в историческите анали. Но много от старите жители се върнали в напуснатото селище, нови преселници дошли от вътрешността на страната и около 1820 г. Свищов започнал да се съвзема от тежките удари на Сен Прист. Но турско-руската война от 1828 - 1829 година изложила на нови изпитания града, едва възкръснал от пепелта. Последвало още по-голямо изселване в отвъддунавската Зимница, а днешното румънско градче Александрия е било основано по онова време от свищовски бежанци. С оживлението, предизвикано скоро след това в областта на Долния Дунав от австрийското корабоплаване, настанало нова епоха за Свищов. Градът се възмогнал скоро до едно от най-важните тържища на средната Дунавска България, Тракия и Македония...

КАНИЦ, Феликс (1995) Придунавска България. Историческо-географско-етнографски пътеписни проучвания от 1860 до 1879 г. С., 1995, ( с. 233 - 234).
В:  Николава, Юлия (2018) „Достойно есть” /Свищов през ХIХ век до първото десетилетие на ХХ век/, 2018, трето издание

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

60-та година Нове открива нови тайни /СНИМКИ/