Експерти на „Цанко Церковски“ 2 с безвъзмездна помощ за бизнеса

Преглеждания: 234 #
07 May 2020

Община Свищов предоставя безвъзмездно експертна помощ на местния бизнес при изготвянето и подаването на проектни предложения във връзка с процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщава пресцентъра на „Цанко Церковски” 2.
 Бюро за административна и консултантска помощ по въпроси свързани с кризисно управление на бизнеса ще започне своята дейност на 11 май, а експерти от община Свищов и СА „ Д. А. Ценов“ ще  съдействат на представителите на местния бизнес да кандидатстват за получаването на безвъзмездна финансова помощ в размер от 3 до 10 хиляди лева. По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), а чрез създаването на бюро за административна и консултантска помощ Община Свищов се ангажира да подпомага представителите на бизнеса по време на целия процес по кандидатстване. Местните предприемачи ще бъдат консултирани от експертите при всяка стъпка от изготвянето на техните проекти и изцяло ще им се съдейства при подаването на предложенията чрез ИСУН.
 Предоставената експертна помощ е още една от мерките, които община Свищов предприема в подкрепа на местния бизнес в условия на пандемията, а общата цел е преодоляване на икономическите последствия от COVID-19.
 Ръководството на Община Свищов приканва представителите на микро и малки предприятия да бъдат активни и да се възползват от предоставената възможност. Експертите в бюрото за административна и консултантска помощ ще са на разположение за съдействие и консултации от всякакво естество и ще работят изцяло в интерес на гражданите.
 Бюрото за административна и консултантска помощ ще се намира в административната сграда на община Свищов и ще започне своята дейност на 11.05.2020 г.
 За връзка с експертите ще е на разположение телефон: 0886/ 240 606, уточняват още от пресцентъра на мръсно-бялата къща.

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Красотата на Рибарниците край Хаджидимитрово /ГАЛЕРИЯ/