Два обекта по Натура 2000 има край Свищов

#
03 Feb 2019

На територията на РИОСВ – Велико Търново са разположени остров Вардим и рибарници Хаджи Димитрово – две потенциални Рамсарски места и влажни зони с национално значение, съгласно Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България – 2013-2022. Това съобщи информационния център на екоинспекцията в старата столица. Двата обекта са обявени за защитени зони за опазване на дивите птици и са част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.
2 февруари е обявен за Световен ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар е приета международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция. Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912, 43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.  
РИОСВ – Велико Търново предприема действия за подпомагане опазването и насърчаване устойчивото ползване на тези влажни зони, уточняват от институцията. Териториите са детайлно проучени, като е събрана, обобщена и анализирана актуална информация за видовете птици, популациите и местообитанията им, предмет на опазване. Изготвена е оценка на природозащитното състояние на видовете – предмет на защита, определени са ключови видове за управление. Създадените приложения на информационната система INCOLAB позволяват на гражданите да подават сигнали при нарушения в защитените зони чрез мобилно приложение в Google Play и публичен портал на сайта на инспекцията, както и на експертите да работят на терен и да управляват базата данни. Заснет е документален филм „Полет над дома“, който представя тези интересни европейски територии.

 

 

 

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK