Думите ви нямат общо с делата, г-н Генчев!

Преглеждания: 21 #
11 Oct 2018

Отворено писмо на общинския съветник адв. Калин Костов и учредителите на сдружение „Площад Алеко” до общинска администрация и жителите на град Свищов, по повод действията на Община Свищов във връзка с придобиването на терените на бившето поделение /публикувано на https://www.ploshtadaleko.com/

Уважаеми съграждани,

Повод за това отворено писмо е пресконференцията на кмета на Общината Генчо Генчев, Председателя на Общинския съвет д-р Кристиян Кирилов, заместник-министъра на икономиката  Лилия Иванова и изпълнителния директор на държавното дружество „Национална компания Индустриални зони” ЕАД Антоанета Барес, на която общинското ръководство, в опит да прикрие пълната си безпомощност по отношение управлението на ключов за Община Свищов проект – усвояването на териториите на бившето военно поделение в града, си позволи да говори неистини и полуистини, които засягат не само личното ми участие и  компетентност, но и тази на всички колеги общински съветници на опозицията.

Нека първо отблежа какво точно се каза, за да съм напълно точен и конкретен като следвам стенограмата на пресконференцията почти буквално:

Генчо Генчев: „Човек трябва винаги да знае, че когато получи нещо насреща той трябва да благодари, загърби ли и забрави ли подадената му ръка, това се нарича лицемерие” 

Зам.министър Лилия Иванова: „Общината има много работа, тя трябва „да си напише домашното” така да го кажем” 

Генчо Генчев: „Тук е мястото да се обърна към всички общински съветници, към хората от които ще имаме нужда от подкрепа, да помагат който с каквото може, а не да се опитваме да спираме процедурата. Иначе губи цялото общество. Имаме нужда от Вашата помощ” 

Генчо Генчев: „В разговора в кабинета и г-жа Барес, и г-жа Иванова казаха: „Разберете, нямате време, нямате време”, това е много важно да го подчертая, защото неслучайно думите „нямате време” изискват от нас да бързаме...” 

Антоанета Барес: „Наистина, както казва г-жа Иванова, кметът трябва да си „напише домашното” и  трябва да започне час по-скоро...” 

Кристиян Кирилов: „Уви, това, че нямаме време, го знам много добре...” 

Лилия Николова и Антоанета Барес: (на въпрос проучена ли е възможността за изграждане на бърза пътна връзка между брега на Дунав при Свищов и бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново): „Не сме проучвали все още, днес ни запознават с този въпрос за първи път...” 

Генчо Генчев: „Радостен съм от факта и горд, че този път, който беше проектиран навремето, сещате се, да излезе през поделението, той щеше да разцепи поделението на две и щяхме да си имаме един път от пристанището до бензиностанция „Петрол”. Радвам се, че това не се осъществи, за да запазим цялостта на тази зона.” 

Генчо Генчев: „Още нещо, което искам нашите съграждани да знаят – от двете страни на казармите, много интересно, са купени общински имоти от бизнесмени с по-нататъшна нагласа, нали, че те застават в двата края и в един момент ще лапнат поделението, това вече го разбрахме в процеса на предаване на поделението... за какво говорим!”

Посочените извадки предизвикват в мен единствено възмущение и гняв, защото са типичен израз на популизъм, грубо изопачаване на фактите и са в пълно противоречие с всичко, което общинското ръководство е свършило и върши до този момент. Те са израз на двуличното отношение на властта към общинските съветници и опозицията пред обществеността и в работата на институцията.

От самото начало на процеса по придобиване на терените в изказвания в Общинския съвет и в публичното пространство съм заявявал ясно и недвусмислено – ръководената от Генчо Генчев общинска администрация и мнозинството в Общинския съвет нямат капацитета, знанията и уменията да доведат до успешен край подобен процес. Това налага освен търсенето на знанията и уменията на опозицията (които са в пъти по-силни от тези на управляващите, по мое скромно мнение) и допълнително привличането на външна експертиза и помощ.

Такава помощ, сега управляващите и кметът Генчев търсят за пореден път само на думи – всеки път, когато тя им е била предлагана безкористно, е била отхвърляна без абсолютно всякаква мотивировка. Идеи на опозицията не се обсъждат дори и формално! Точно обратното, в хода на работата се крие информация, с безумната аргументация, че даването и би активирало „злостни критици” да попречат на намеренията на „доброто управление”. Правят се тайни срещи с „отговорни фактори”, които нямат нищо общо с правилата на институционалната комуникация, не са оформени и протоколирани и за тях съветниците научават само ако властта благоволи.Това става в разрез с всички правила за работата на Общинския съвет и отношенията администрация – граждани. Именно това наричам аз лицемерие!

Нека бъда конкретен и отново съвестно цитирам фактологията на собствените си действия:

1. Още в началото на м. януари 2018 г. съм изискал с писмено входирано заявление в общинска администрация цялата документация във връзка с процедурата по предоставяне на терените от страна на държавата – отговор в грубо нарушение на правилата за предоставяне на информация на общинските съветници и до днес няма!

2. Още на сесията на Общинския съвет през м. февруари 2018 г. съм изискал свикването на тематична сесия на Общинския съвет с предмет на обсъждане изработване на стратегия на Община Свищов за работа с терените на бившето поделение и пътна карта за действие – такава сесия и до днес не е свиквана и проведена!

3. Още по време на дебата в мандат 2011-2015 г., във връзка с предложението на бившия кмет Станислав Благов да се искат терените от Министерство на отбраната, съм изискал то да не бъде голословно, а да бъде обвързано с прилагането на наш план – решение  за бъдещото им ползване. Такъв план никога не е създаван, обсъждан в Общинския съвет и приеман. При положение, че е ясно от ден първи на работата и на това управление, че дори и да бъдат дадени като собственост тези терени такъв стратегически план ще е необходим и задължителен, е проява на пълна управленска несъстоятелност да казваш „нямаме време” почти една година след като процедурата по самото придобиване е стартирала! Какво прави кметът и общинското ръководство през тази една година?

4. Още на сесията през м. юни 2018 г. като общински съветник съм входирал официално питане с осем подвъпроса към кмета, все сързани с текущата работа на неговата администрация по въпросите за терените на поделението – отговор и до днес няма, дори се принудих на последната сесия на Общинския съвет да направя официална забележка на Председателя на Общинския съвет, който би следвало сам да контролира тези процеси, за да си искам задължителния по закон отговор! Такова чудо, кмет да отказва да отговаря на общинските съветници в разрез с всички правила на закона и правилника за дейността на Общинския съвет няма никъде другаде!

5. Ако не беше инициативата на сайта „Площад Алеко”, който успя да обедини усилията на всички наши съграждани и повдигна буквално с вой на сирени въпросът за трасето на магистралата „Русе – Велико Търново” не само в местното, но и в националното публично пространство, той вероятно още щеше да не е решен в наша полза и кой знае дали и този път Свищов нямаше да е от губещата страна, както често е бил, поради безхаберието на управниците си. Но даряваме от нас тази инициативност, нали, както казва Кмета, всички трябва безкористно да помагаме! Как е възможно обаче това стратегическо за града ни решение да не е доразвито по-нататък от общинската администрация и заместник-министър на икономиката и изпълнителен директор на компания „Индустриални зони” чистосърдечно да си признават, че по този въпрос не са имали досега никаква информация, въпреки че връзката между брега на р. Дунав на най-южната му точка при Свищов, терена на поделението, което е в непосредствена близост и най-бързата скоростна тангента, каквато ще е бъдещата магистрала към Босфора и Мала Азия е очевадна! Как лобирате и комуникирате за Свищов в София, пред централната власт? Там хората въобще познават ли ви?

6. Видял ли си е Кметът Генчев проекта за бъдещ общ устройствен план на гр. Свищов, в който отречения от него публично проект за обходен път минаващ по високата част на баира зад спортна зала „Септември”... фигурира! Този план се съставя и изготвя от ръководената от самия него администрация, или за пореден път лявата ръка не знае какво прави дясната?!? Само отбелязвам, че това са стратегически за развитието на Свищов за поне столетие напред документи! Да отречеш нуждата от прокарване на обходен път на Свищов е териториално-селищно късогледство много по-страшно от затварянето на трите ключови кръгови движения на „Хан Бъчва”, пл. „Свобода” и „Велешана” при работата на неговия предшественик Благов. Друг е въпросът, че мястото на обходен път наистина не е по критикуваното от него трасе, а долу в ниското покрай брега на р. Дунав, през терена, собственост на румънския бизнесмен Йон Никулае, но така или иначе, този обходен път трябва да мине през терените на бившето поделение, за да разшири капацитета на фериботната връзка, а защо да не се мисли и за трети мост на Дунав именно някъде там? Това би превърнало терените на поделението в сериозен логистичен център. Тези искания са споделяни от мен и д-р Христо Попов в разговори с общинска администрация включително и по време на публичното обсъждане за бъдещето на терена на казармите през м. декември 2017 г. и са документирани. Повече от видно е, че между двата терена има функционалана връзка и те взаимно се допълват!

7. Кои бизнесмени визира Кметът Генчев като „вражески елементи”, които са „спекулирали” и закупили терени в непосредствена близост до терена на бившето поделение? Ако визира именно румънския бизнесмен Йон Никулае, който по време на управлението на неговия предшественик Станислав Благов е закупил терена на бившата гребна база и свлачищния район на запад от поделението по брега на река Дунав, с идея да разширява фериботния си комплекс, то как ще обясни, че отрича нуждата от обходен път на Свищов, който е единствения шанс този терен да се развие и същевременно кани Никулае на среща и чака от него инвестиционно намерение? В крайна сметка има ли „наши” и „чужди” бизнесмени и всички ли инвестиции са добре дошли, или само тези на определни лица, които биват посочвани отнякъде, най-често от Велико Търново?

Мога да приложа още десетки примери за това как, когато става въпрос за добронамерени предложения на опозицията, на тях се гледа с презрение, недоверие, и дори насмешка. Затова именно се отнасям с пълно недоумение към призива „хайде да се обединим”, защото комуникацията на това управление не само с опозицията, но и с обществеността е очевидно скъсана. С този призив не се иска реална подкрепа, а се търси евтина популярност пред хората.

Аз и колегите от гражданската платформа „Площад Алеко” работим и ще продължим да съставяме експертни становища за бъдещето на града, да търсим срещи с ръководни фактори и управленци на държавно ниво в столицата и чужбина, паралелно и независимо от общинска администрация при това откровено недоверие към нашите идеи и действия. Право на всяко управление е да избере модел, по който ще функционира и да го обезпечи със собствени кадри. За три години настоящото показа своя кадрови и управленски капацитет, то вероятно си има своите почитатели и поддръжници. Право на опозицията е да си намери собствен път, по който да убеди обществото, че може да предложи по-смислени и адекватни решения, когато услугите и са нежелани. Право на гражданите е да преценят кой как си върши работата! Ние ще се придържаме към нашия девиз „Свищов заслужава повече” и ще си напишем ние нашето домашно, после ще искаме да го сравним с това на общинската администрация!

Едно е сигурно, крайно време е добрите ученици да започнат да вземат стратегическите решения за нашия град, иначе ще си останем двойкаджии не само на местно, но и на национално ниво! 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

пред Извикано

Общинска управа 2015 - 2019: Издевателство и тормоз над обикновените граждани! Самозабравили се и ЛУМПЕНИЗИРАНИ чиновници изпращат "Общинска охрана" да преследва Гражданина в частния му имот - с репресивното разпореждане да....ПОДПИШЕ АКТА, чието получаване ПО-РАНО по пощата Гражданинът не само не отрича, но и е обжалвал, прилагайки го към Жалбата до Съда.

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Ентусиасти от ДТГ се включи в инициативата „Да изчистим България”/СНИМКИ/