Докторант от Академията спечели националния конкурс на фонд „Д-р Илко Ескенази”

#
14 Nov 2018

Победител в конкурса „Д-р Илко Ескенази” за 2018 година е редовния докторант Теодор Тодоров от катедра „Финанси и кредит” на СА „Димитър А. Ценов”, съобщиха за Актуално Свищов от пресцентъра на Висшето училище. Темата на неговата разработка е „Проблеми и предизвикателства на България по-пътя към Еврозоната”.  Победителят  бе  награден от Димитър Радев,  управител на БНБ.
Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” към Фондация „Св.св. Кирил и Методий” е учреден през 1994 г. с идеята да стимулира изявени млади учени в областта на икономиката и правните науки. Към днешна дата членовете на фонда наброяват сто души изявени специалисти в областта на икономическите и правните науки. Самият д-р Илко Ескенази е по професия юрист. През 1992 г. е заместник министър-председател в правителството на Филип Димитров. Посвещава дълги години от своя живот на процеса за интеграция на България към Европейския съюз. Именно това е основната причина през 2005 г. Мемориалният фонд да взема решение да организира състезателен конкурс с фокус „България и ЕС – право и икономика”. Самият конкурс се насочен към стимулирането на млади изследователи студенти и докторанти в областта на икономиката и правото. В тазгодишния конкурс тематичните направления за икономисти бяха насочени към изследването на: Проблеми с присъединяването на България с Еврозоната; Икономика на кохезионната  политика на Европейския съюз; Икономика на дигитализация в Европейския съюз и Икономика на постоянното структурирано сътрудничество в Европейската отбрана.
В технологичен  аспект  участниците трябва да разработят научна студия пряко кореспондираща с четирите направления. Организаторите на конкурса отчитат, че в тазгодишната надпревара разработки са изпратени от десетки студенти и докторанти от цяла България.
Победителят в конкурса за 2018 г. е роден в град Свищов и е възпитаник на свищовската Алма матер, специалност „Финанси” и магистърска програма „Финансов мениджмънт”. Неговите изследователски интереси са в областта на техническия анализ, инвестиционния анализ, финансовите пазари, финансовата иконометрия, финансовия анализ, портфейлния мениджмънт и оценяването на финансови деривати. Темата на дисертационния му труд е „Прецизиране спекулативните решения на FOREX пазара”, като е зачислен в докторантура на 01.05.2016 г.

 

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK