Дистанционни изпити – мисия възможна!

Преглеждания: 299 #
07 May 2020

В два последователни уикенда успешно се проведоха първите дистанционни изпити в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, с което започна наваксването на графика с отложените редовни изпити на студентите бакалаври и магистри, съобщават от Висшето училище. Разработената технология за онлайн квестор (online proctoring), създадената организация и актуализирането на изпитния график гарантира приключване на летния семестър дистанционно, съобразявайки се изцяло с препоръките от МОН.
 Всичките изпитни сесии за летен семестър на учебната 2019/2020 г. ще се проведат изцяло дистанционно, включително и поправителните изпити. Предвидено е присъствено явяване единствено за Държавните изпити, при строго съблюдаване на препоръките от МОН.
 До момента се проведоха 3 изпитни сесии. Над 200 студента успешно преминаха през процедурата за дистанционни изпити, по над 80 дисциплини. Дистанционните изпити се провеждат благодарение на въведената от 2016 г. нова електронна платформа за дистанционно обучение на Академията https://dl.uni-svishtov.bg. В нея е интегриран модул за видеоконферентна връзка, позволяващ провеждането на синхронни онлайн занятия и изпити.
След изпита студентите имаха възможност да попълнят анонимна онлайн анкета и над 80% от тях се отзоваха. За цялостната организация на дистанционни изпити „отлична“ оценка поставят 83% от анкетираните, а 15% я определят с „много добра“. На въпроса „Полезни ли бяха видео инструкциите в „Ръководство на студента“?“ 93% от тях отговарят „да, напълно“. Пълно одобрение за работата на квесторите дават 97% от анкетираните. Запитани „Ако се наложи да избирате начина на явяване за следващите си изпити, какво ще изберете?“, 71% от анкетираните студенти биха избрали отново да се явят на дистанционен изпит, а 13% се колебаят между дистанционен и присъствен.
 Всички изпити са проведени чрез предварително създаден алгоритъм, който отразява броя на студентите, необходимия брой квестори и отделните часове за явяване на дистанционните изпити по конкретни дисциплини. С помощта на преподаватели от всяка катедра, наречени квестори, първите дистанционни изпити се проведоха успешно.
 Всичко това, като резултат, дава положителна оценка и за работата на екипа, който създаде технологията и организацията за провеждането на дистанционни изпити в СА. Екипът включва: Доц. д-р Драгомир Илиев – Директор на Центъра за дистанционно обучение и Центъра за качество на обучението, преподавател в катедра „Международни икономически отношения“; Кирил Стоянов – Директор на Академичния компютърен център; Гл. ас. д-р Юрий Кузнецов – Главен координатор „Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен“ в Центъра за качество на обучението и преподавател в катедра „Бизнес информатика“; Гл. ас. д-р Жельо Желев – Координатор в Центъра за дистанционно обучение и преподавател в катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“; Хон. ас. Костадин Башев – Главен координатор в звено „Дигитални иновации“ и хоноруван преподавател в катедра „Маркетинг“.
Постоянна подкрепа на екипа оказват Милена Димитрова, секретар на Центъра за дистанционно обучение и Моника Спасова, секретар на факултет „Мениджмънт и маркетинг“.
 За да подпомогне студентите в тяхното усвояване на процедурата за провеждане на дистанционни изпити, екипът на Центъра за дистанционно обучение стартира организирането на едночасови синхронни онлайн срещи. Студентите ще имат възможност да тестват системата и да получат отговор на всички интересуващи ги въпроси. График за тези срещи ще бъде публикуван в Платформата за дистанционно обучение, в „Ръководство на студента“.

 

 

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев".

пред Извикано

Ваучери според акъла Актуалния днес Йохан фон Гьоте: "Където глупостта е образец, там разумът е безумие."

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Красотата на Рибарниците край Хаджидимитрово /ГАЛЕРИЯ/