Детско отделение е вече с четец и климатик!

#
30 Nov 2018

 

Дарителска кампания проведена в социалната мрежа осигури климатик за Детско отделение на МБАЛ-Свищов, предаде Актуално Свищов. Климатичната инсталация бе монтирана днес в манипулационната на Педиатрията.
750 лева е стойността на климатичната инсталация, а средствата бяха събрани за три дни в мрежата, припомни пред Актуално Свищов Даниела Стоянова, инициатор на кампанията. Днес тя подписа приемо-предавателния протокол и договора за дарение с административния директор на болницата. Тя получи и благодарствено писмо от д-р Пламен Пелов, управител на лечебницата.  „Благодарим Ви за полученото дарение, което ще допринесе за по-добрите условия, в които се лекуват нашите пациенти”, пише в писмото. В него по-долу се казва още: „Дарителството е израз на високи цености и хуманни качества и Ви благодарим, че именно към  нас бяха насоени Вашите благородни намерения”.
Повече от 14 човека се включиха в набирането на средствата, разказа още Даниела Стоянова. Сред тях е и общинския съветник Васил Илиев, лекарите в Детско отделение и една фирма. Проучени са няколко оферти за климатик. Приета е офертата, която осигурява най-дълга гаранция и безплатен монтаж. Първоначално средствата са за закупуване на четец на лични карти при приема на пациенти в отделението. След като става ясно, че Общината осигурява средства за устройството волята на всички дарители е събраната сума да не им се връща, а използва за нуждите на отделението.
От седмица и половина в Детско отделение вече е доставен и работи четеца на лични карти, съобщи и д-р Низамова. Тя изрази задаволството си от днешната придобивка и от осигуряването на четеца и изказа благодарности към Даниела Стоянова и всички, които са се включили в набирането на средствата.
Александър ШАБОВ

пред Извикано

Синдромът на придобитата институционална некадърност /СПИН/ убива България  Писах тук за некомпетентността в България. Когато съм по-краен и повече уморен от сблъсъка с реалността, дори говоря за некадърност, за новия СПИН, който пронизва и прониква в държавното тяло на България – Синдромът на придобитата инстутуционална некадърност. Последната дума за благоприличие заменям понякога с некомпетентност.

Официална страница на FACEBOOK