Данъчно облекчение за ремонт на жилище

Преглеждания: 584 #
09 Dec 2020

От 1 януари 2021 г. се въвеждат някои правила за отчетност при извършване на подобрения или ремонти в недвижими жилищни имоти. Когато те са извършени чрез ползване на наето физическо лице, то не следва да издава документ за услугата, но плащането задължително трябва се извърши по банков път. В този случай собственикът/съсобственика на имота не може да използва тези разходи, за да намали данъчното си задължение за 2021 г. чрез облекчението, споменато по-долу. Правилата са посочени в чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
От 1 януари 2021 г. се въвежда данъчно облекчение за физически лица при извършване на подобрения и/или ремонти на един недвижим жилищен имот. Облекчението представлява приспадане от общата годишна данъчна основа на направените през годината плащания за труд в общ размер до две хиляди лева. Имотът трябва да бъде собствен или съсобствен и да бъде разположен в България. Изпълнителят на услугата може да бъде фирма или физическо лице. Собственикът/съсобственика на имота трябва да притежава документ за услугата, придружен с документ за плащането (фискален бон, разписка, фактура, банков или друг документ). Правилата са посочени в чл. 22е от ЗДДФЛ.
Следователно, лицата, които имат документи от 2020 г. за подобрения или ремонти, които съответстват на разпоредбите на чл. 22е и чл. 9 от ЗДДФЛ, ще могат да ползват данъчното облекчение през 2021 г. А лицата, които нямат, или документите от 2020 г. не съответстват - няма да могат да ползват облекчението.

Лицата, които планират да извършват през 2021 г. подобрения или ремонти чрез наемане на физическо лице, следва да се уверят, че то е в състояние да им предостави изискваните от ЗДДФЛ документи или информация, за да могат през 2022 г. да ползват данъчното облекчение.
Чл. 9 и чл. 22е от ЗДДФЛ може да прочетете на следния адрес: https://lex.bg/laws/ldoc/2135538631

Актулно Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от семейно и полицейско насилие.

пред Извикано

Новините на 2020 година - такива, каквито са! Топ 10 на това, което Ви вълнуваше през 2020 година

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Свищов в снимки